Bron: Folding Boxboard Eerbeek 2022
Bron: Folding Boxboard Eerbeek 2022

Reageren op plannen FBE en LCE

Algemeen

EERBEEK - De komende 6 weken kan iedereen reageren op de ontwerpplannen voor een nieuwe inpassing van papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE) en een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). Eerdere plannen hiervoor sneuvelden in 2019 bij de raad van state. Daarom vroeg de gemeente Brummen provincie Gelderland om voor beide nieuwe plannen uit te werken.

Folding Boxboard Eerbeek

In het nieuwe plan voor het fabrieksterrein van FBE wordt de verwachte groei van de fabriek in goede banen geleidt en worden er strenge regels vastgelegd om overlast en uitstoot van de fabriek aan banden te leggen. Er komen voorwaarden voor de inrichting van het terrein en worden er beplante geluidswanden geplaatst met groene zones. De aanleg van een nieuwe weg zorgt voor een betere aanrijroute voor vrachtwagens en vermindert de verkeersoverlast in de smalle woonstraten. Vrachtwagens mogen ook niet meer op de openbare weg wachten. Daarnaast zorgt het inpassingsplan voor de mogelijkheid om de Eerbeekse beek te verleggen en meer zichtbaar te maken. De huidige beek loopt via een lange duiker onder het fabrieksterrein door. Het is echt een zoektocht geweest om tot een plan te komen dat recht doet aan inwoners, milieu en een toekomstbestendig bedrijf mogelijk maakt. Door de verwevenheid van industrie en wonen zal er altijd een bepaalde mate van overlast blijven bestaan.” zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink.

Papierfabriek levert vrijwillig stikstofruimte in

Naast het inpassingsplan ligt ook een ontwerp- natuurvergunning ter inzage. In de nieuwe vergunning levert FBE vrijwillig stikstofruimte in. De vergunning gaat van 86 ton NOx per jaar naar 35,6 ton NOx per jaar. Ook de daadwerkelijke stikstofuitstoot neemt in de toekomst af met de plannen van FBE, ondanks dat de papierfabriek meer gaat produceren. “Door vrijwillig stikstofruimte in te leveren uit de vergunning pakt Folding Boxboard echt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hiermee is de fabriek een goed voorbeeld voor anderen.” aldus Markink.

Logistiek Centrum Eerbeek

Het plan voor het LCE beschrijft hoe het nieuwe logistiek centrum voor de papierindustrie onder strenge voorwaarden gerealiseerd mag worden op Kollergang Zuid-West. Dit terrein sluit aan op bedrijventerrein Kollergang. Voor de bouw van het LCE op deze plek gaat wel een stuk bos uit het Gelders Natuurnetwerk verloren. Dit wordt op drie andere locaties gecompenseerd. Om het extra vrachtverkeer bij het bedrijventerrein in goede banen te leiden, wil de provincie een linksaf strook aanleggen voor verkeer op de Brummenseweg komend vanuit de zuidzijde. Jan Markink: “Wij werken mee aan het LCE omdat we overtuigd zijn van het positieve effect op het dorp en de regio. Het LCE versterkt het vestigingsklimaat in de regio en draagt door schoner, stiller en efficiënter transport bij aan verduurzaming en leefbaarheid.“

Wonen en industrie nauw verweven

Sinds de 17e eeuw zijn er papierfabrieken gevestigd in Eerbeek en Loenen. Ze kwamen af op de beschikbaarheid van schoon water op de Veluwe. Tegenwoordig knelt de situatie in Loenen en met name in Eerbeek. Wonen en industrie zijn nauw verweven en de fabrieken staan aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied, de Veluwe. Om toekomstbestendig te blijven willen de papierfabrieken verduurzamen en het productieproces doorontwikkelen. Daarom willen ze onder andere samen een centrale opslagplek bouwen.

Samenwerken aan vestigingsklimaat, leefbaarheid en duurzaamheid

De plannen voor het logistiek centrum en de inpassing van papierfabriek FBE zijn onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Hierin werken gemeente Brummen, Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), het Waterschap Vallei en IJssel en provincie Gelderland samen aan vestigingsklimaat, leefbaarheid en duurzaamheid.

Meer informatie over reageren en waar de stukken online en/of fysiek zijn in te zien, is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl

Overdekte vlooienmarkt te Zelhem. Foto: Animo Vlooienmarkten
Grote Vlooienmarkt te Zelhem Algemeen 9 uur geleden
Burgemeester van Hedel deelde mee hoe dingen tot stand zijn gekomen. Foto: Monique Schuite
Krijgt Brummen een AZC? Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Wat is nog normaal? Ingezonden 21 uur geleden
Foto: Gemmeke Caron
Brummense groep grootouders voor het klimaat opgericht Algemeen 21 uur geleden
Waar, waarom en hoe groeien deze bomen?
Basiscursus bomen van de Veluwezoom Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Wilders in Brummen Columns 21 uur geleden
Foto: P Rozendal
Eendracht verzorgt uniek feestconcert Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Oud Eerbeek Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
De Leuvenheimse vlag Algemeen 21 uur geleden
Trotse eigenaren Hanno en Danielle. Foto: Monique Schuite
Met Hanno optiek de toekomst in kijken Algemeen 21 uur geleden
Foto ter illustratie.
Het eerste vliegtuig en de eerste auto in Leuvenheim Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Asielzoekers in Brummen? Ingezonden 21 uur geleden
Afbeelding
NLdoet actie op 16 maart bij vv Loenermark Algemeen 22 feb, 10:36
Afbeelding
SWB organiseert: "Contactgroep Omgaan met verlies en rouw" Algemeen 22 feb, 09:00