Camping Robertsoord ligt naast de vuilstortplaats. Bron: Google Maps
Camping Robertsoord ligt naast de vuilstortplaats. Bron: Google Maps

Rotte eierlucht aanleiding voor onderzoek

Algemeen

EERBEEK – De gemeente Brummen heeft ingenieursbureau Tauw opdracht gegeven om gedurende enige tijd rond de Camping Robertsoord aan de Doonweg het grondwater periodiek te onderzoeken op de aanwezigheid van waterstofsulfide (H2S). H2S is waarneembaar door een rotte eierlucht en hoge concentraties zijn gevaarlijk.

Vorig jaar werd bij een van de waterputten op de camping een rotte eierlucht waargenomen. Na advies van de GGD en op last van de Gemeente zijn die waterputten toen uit voorzorg gesloten. Bij nader onderzoek is geen H2S meer aangetroffen, maar op Robertsoord is de waterput bij de speelvijver voor kinderen gesloten gebleven.

Het onderzoek dat de gemeente door bureau Tauw laat uitvoeren vindt rondom de camping plaats en staat volgens een woordvoerder van de gemeente “volledig los van de stortplaats aan de Doonweg.” Het onderzoek vindt niet plaats op de camping. Het onderzoek vindt opnieuw plaats op advies van de GGD teneinde in beeld te krijgen waar die geur eventueel vandaan kan komen.

Rottingsproces

Waterstofsulfide of volgens de oude benaming zwavelwaterstof is een sterk ruikend, giftig gas dat slecht oplosbaar is in water. Al bij zeer lage concentraties is de geur waarneembaar. Wordt men gedurende langere tijd of aan hoge concentraties van de stof blootgesteld, dan ruik je het niet meer. Dat maakt de stof extra gevaarlijk.

Vorig jaar werd de veronderstelling geuit dat de rotte eierlucht afkomstig was van een rottingsproces in de bodem. Eerder onderzoek door TNO naar een stinkende waterput in Brabant leverde dat als resultaat op. Buurtbewoners hebben ernstige bedenkingen bij het een-op-een overnemen van die conclusie. De nabij gelegen stort aan de Doonweg is tientallen jaren gebruikt om afval van de papierfabrieken te storten dat doordrenkt was met waterstofsulfide. De omwonenden sluiten niet uit dat het waterstofsulfide in de loop der jaren naar het grondwater is meegevoerd. Bewijzen daarvoor hebben ze evenmin dan er bewijs is dat rottingsprocessen in de bodem de oorzaak vormen.

Vuilstort

De gemeente benadrukt dat het nu ingezette onderzoek niets te maken heeft met de stortplaats zelf maar is gelast op basis van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid.

De stort zelf wordt met een aantal peilputten in opdracht van de eigenaar, Industriewater BV, gemonitord. De provinciale omgevingsdienst houdt op die gang van zaken toezicht. In de rapportage van die onderzoeken is volgens de omgevingsdienst nimmer sprake geweest van waterstofsulfide in het grondwater.

Hoe lang het onderzoek waar de gemeente nu opdracht toe heeft gegeven gaat duren is nog niet bekend.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33