Afbeelding

Afdekken stort Doonweg is maatwerk

Algemeen

EERBEEK – Bij het afdekken van de vuilstort aan de Doonweg met LD-staalslakken zijn niet de gangbare regels gevolgd maar is volgens de toezichthoudende Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) maatwerk toegepast. Dat is gebeurd omdat toepassing op een stortplaats anders is dan zandvervanging in ophogingen of aanvullingen. “De toepassingseisen uit het certificaat zijn dan niet altijd zinvol,” aldus een woordvoerder van de dienst. De twijfel of alles wel volgens de regels is gegaan, is voor de eigenaar van de stort, Industriewater Eerbeek, aanleiding om Arcadis een onafhankelijk onderzoek te laten doen.

De oude vuilstort aan de Eerbeekse Doonweg zijn afgedekt met LD-slakken die afkomstig zijn van de Hoogovens in IJmuiden. Dat was altijd afval, maar de overheid heeft geoordeeld dat, mits verwerkt volgens de regels, de slakken ook als grondstof mogen worden gebruikt. Die verwerking is beschreven in een certificaat dat door de Hoogovens is meegeleverd. Volgens dat certificaat moet de verwerker “onder de staalslak een laag doorlatend zand aanbrengen (zand voor zandbed), met een dikte van tenminste 0,50 m en op taluds en op plaatsen waar in de gebruiksfase geen verharding of vergelijkbaar aanwezig is tenminste 1,0 meter doorlatend zand op de staalslak aanbrengen (zand voor zandbed) om het regenwater effectief te kunnen afvoeren. Op deze zandlaag een laag teelaarde aanbrengen met een dikte van tenminste 0,5 meter, afhankelijk van het type beplanting.

Uit de beantwoording van vragen van deze krant blijkt dat in Eerbeek niet is gewerkt volgens deze regels in het certificaat. Een woordvoerder van de dienst verwijst naar een andere regel waarin de mogelijkheid wordt vermeld om “met het bevoegd gezag na te gaan onder welke voorwaarden grootschalige toepassing van LD staalslak voor zandvervanging in ophogingen een aanvullingen mogelijk is”. 

Volgens de omgevingsdienst heeft dit overleg heeft plaatsgevonden en is daarna voor deze gewijzigde aanpak gekozen vanwege “de toepassingshoogte bovenop de stortplaats (8 m boven maaiveld en dus grote afstand tot het grondwater).” De werkwijze is vastgelegd in een “Plan van Aanpak tijdelijke afdekking stortplaats Doonweg Eerbeek” van 18 maart 2019. Na goedkeuring van het plan is volgens de omgevingsdienst een “Werkomschrijving voor het aanbrengen van een tijdelijke afdeklaag op de voormalige stortplaats aan de Doonweg te Eerbeek, met bijbehorende werken”, inclusief bijlagen en tekeningen, opgesteld. “Op 26 augustus 2019 is,” aldus de woordvoerder van de ODRN, “de werkomschrijving goedgekeurd. Daarbij gelden aanvullende monitoringseisen. Volgens de dienst zal op de taluds nog een laag zand en teelaarde aangebracht moet worden, zodat begroeiing kan plaatsvinden. De grond zal naar verwachting binnen uiterlijk één jaar zijn opgebracht.

Afbeelding
Oud papier Eerbeek Algemeen 1 okt., 08:56
Afbeelding
Expositie schilderijen Len Beentjes bij Gallery Aaldering Algemeen 30 sep., 08:15
Afbeelding
Jaap Schut benoemd tot GULDEN GELDERLANDER Algemeen 30 sep., 08:11
Afbeelding
Vertel me Gelre informatieavond over pijnklachten in de heup. Algemeen 30 sep., 07:58
Afbeelding
Inspraak, Uitspraak Columns 29 sep., 08:00
Afbeelding
Geachte ONS Ingezonden 29 sep., 08:00
Afbeelding
Lokale lasten in 2024 in Brummen 12,6% hoger Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Partijen akkoord met sociaal plan De Hoop Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Werkzaamheden voor natuurontwikkeling Cortenoever afgerond Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Een tijdperk eindigt, een nieuw begint Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Provinciale Staten akkoord met plannen FBE Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Ook Brummen is hardrijders en vrachtwagens spuugzat! Ingezonden 29 sep., 08:00
Afbeelding
Damfeest op de Enk Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Sportclub Brummen O23 maakt debuut in de Achterhoek Cup Algemeen 29 sep., 08:00