Afbeelding

Ruim 9 miljoen voor wegennet Eerbeek Loenen

Algemeen

EERBEEK/ LOENEN - De provincie wil 9,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verbetering van het wegennet bij Eerbeek en Loenen. Dat is althans het voorstel dat is opgenomen in de Perspectiefnota 2024 die deze week naar Provinciale Staten is gestuurd.

Op en langs wegen in Eerbeek en Loenen ervaren omgeving en weggebruikers verkeers- en veiligheidsproblemen. Het vrachtverkeer van en naar de papierindustrie speelt hierin een belangrijke rol. Sommige onderdelen op het gebied van leefbaarheid in de dorpen en woonwijken vragen daarnaast om oplossingen. Reden voor de provincie, die nauw is betrokken bij het project Eerbeek-Loenen 2030, om te investeren in de wegen.

Gedeputeerde Staten bieden de staten de Perspectiefnota 2024 aan. Maar omdat er nog geen nieuw college is gevormd, stellen ze geen nieuw beleid voor. Normaal gesproken staan in de Perspectiefnota de speerpunten voor het volgende jaar. Deze worden vervolgens uitgewerkt in de begroting. Omdat er na de verkiezingen nog geen nieuw college is geïnstalleerd, schetst deze perspectiefnota de ontwikkelingen waar de provincie mee te maken heeft. De Begroting 2024 wordt later dit jaar opgesteld door het nieuwe college.

In de perspectiefnota staat ook de financiële stand van zaken. Daarin worden een aantal knelpunten genoemd die snel de aandacht van het nieuwe college vragen. Gedeputeerde Jan Markink: “Er moeten lastige keuzes gemaakt worden over de tekorten bij het openbaar vervoer en door de hoge inflatie stevenen we af op een structureel tekort.” De stijgende rente levert wel weer meer incidenteel geld op de komende jaren.

In de Perspectiefnota 2024 wordt wel geld beschikbaar gesteld aan verschillende projecten. Naast investering in het Eerbeek/Loenense wegennet wordt op verzoek van de Staten onder meer 10 miljoen euro voor de huisvesting van Oostpool en Introdans beschikbaar gesteld. En er komt geld voor de ondersteuning van verschillende woningbouwprojecten en verduurzamingsvouchers voor de landbouw.

Eerder was al bekend dat er ook bezuinigd gaat worden. Het gaat onder meer om de Regeling Instandhouding molens en gemalen, het Poppunt Gelderland, de Stichting Landelijk Fietsplatform en de Strategische Board Stedendriehoek. Per 2025 krijgen nog eens 11 organisaties minder geld. Het gaat daarbij onder meer om Stichting Achterhoek Toerisme, Stichting Bureau Toerisme, IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid en Vereniging Natuur en Milieufederatie Gelderland.

Provinciale Staten houden op woensdag 14 juni 2023 om 15.15 uur een hoorzitting over de Perspectiefnota 2024. Belanghebbenden kunnen dan hun standpunten delen met Statenleden.

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35