Afbeelding

Meehuilen met de wolven

Ingezonden

INGEZONDEN: Naar aanleiding van berichten in de media over de opvang van asielzoekers in (de gemeente) Brummen zijn de eerste reacties verschenen. Op internet circuleert een petitie tegen de opvang van 350 asielzoekers, terwijl de gemeente Brummen “er maar 120 hoeft op te vangen”. Opgesteld door een “bezorgde bewoner”

Deze petitie en twee ingezonden stukken in o.a. het “Brummens Nieuws”van 23 februari jl. geven blijk van bezorgdheid en eigen belang. Mededogen met mensen die om welke redenen dan ook naar Nederland zijn gekomen komt er niet in voor. Uit eigen ervaring als voormalig Hoofd Vreemdelingenpolitie in Noord- en Oost Gelderland–thans gepensioneerd- wil ik mij verzetten. Verzetten tegen de teneur van vermeende overlast, gevaarzetting voor jongeren en het onttrekken van woningen aan eigen bewoners ten voordele van asielzoekers Zeker, de komst van veel asielzoekers levert problemen op. Dit moet worden opgelost door goed en rechtvaardig beleid. Maar voor wat betreft degenen die er nu al zijn en nog zullen komen, zijn de problemen niet onoverkomelijk. En die moeten zeker niet gekoppeld worden aan de voorgenomen uitbreidingsplannen van de gemeente Brummen. Immers, in 2005 telde de gemeente 21403 inwoners en in 2023 maar 21105 (bron CBS). In al die jaren is de bevolking dus niet toegenomen, maar vond er wel uitbreiding plaats. Dit geldt zowel voor het bebouwde gebied als het aantal woningen. Kortom er is sprake van verdunning van het aantal inwoners per woning. Er is dus geen sprake van de inname van woningen door nieuwkomers.

De overlast van/door asielzoekers wordt sterk overdreven. Dit beeld ontstaat door de vele (media)aandacht die aan overlast gegeven wordt en door de problemen met mensen die in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten verblijven. Deze laatste situatie is in het geheel niet te vergelijken met een gewoon AZC. Bezorgdheid over kinderen is hierbij ook niet terecht, hoewel een enkel incident natuurlijk nooit helemaal is uit te sluiten. Wanneer wel overigens? Mijn ervaring als projectleider van het landelijk Vreemdelingen Informatie Knooppunt ondersteunt deze opvatting.

Migratie is een probleem op wereldschaal. Het ontstaat door oorlogen, slechte economische omstandigheden in het land van herkomst, klimaatverandering en onverdraagzaamheid ten opzichte van de ander om welke redenen dan ook. Met de komst van vluchtelingen zullen we er, als gevolg daarvan, mee moeten leren omgaan. Het verdelen van de lasten en lusten over heel Nederland is dan ook niet meer dan redelijk. Als inwoners van Brummen kunnen en moeten wij daar een steentje aan bijdragen.

Bert Leusink, Brummen

Uit de krant

Afbeelding
Meer toelichting nodig voor inzet dieseltreinen bij RegioExpres Algemeen 12 apr, 09:00
Foto: Rutger Jongejan
Brandweer niet altijd inzetbaar door vrijwilligerstekort Algemeen 12 apr, 09:00
Maurits (11) en Noah ( 7) hebben de rubberboot naar het water gesleept.
Wadi vol water Algemeen 12 apr, 09:00
Wethouder Steven van de Graaf (r) en voorzitter Henk Poldermans tekenen het jaarplan onder toeziend oog van bestuursleden Anne Margreet van der Horst en Hay Verstappen.
Dorpsraad Brummen en gemeente ondertekenen jaarplan Algemeen 12 apr, 09:00
Afbeelding
"We halen de lucht uit de begroting" Algemeen 12 apr, 09:00
Wandel4Daagse Eerbeek. Foto: Copyright: ADN-Fotografie.nl
Inschrijvingen voor 60ste Wandel4daagse Eerbeek van start Algemeen 12 apr, 09:00
Foto tijdens het 25 jarig jubileum van landelijke rijvereniging 'de IJsselruiters' uit Brummen in 1951.
Rubriek Oud Algemeen 12 apr, 09:00
Afbeelding
Brummen treedt op tegen houtversnipperaars Algemeen 12 apr, 09:00
Foto ter illustratie. Bron: Google maps
Hoe naar huis gaan 'thuiskomen' werd. Ingezonden 12 apr, 09:00
Hoofdroute A50.
Eerbeekse knelpunten: ingewikkelde puzzel Algemeen 12 apr, 09:00
Muhammed in actie tegen ijzersterke EK-deelneemster Gwen Scholten.
Jeugddammen: De regiocup Gelderland Algemeen 12 apr, 09:00
Nicole Regelink schrijft 'Vergetelheden'. Foto: Artist-freed.
Zorgzame pennenlikker schrijft 'Vergetelheden' Algemeen 12 apr, 09:00
Gezelligheid rondom het Andreashuis.
Andreasrommelmarkt Brummen Algemeen 12 apr, 09:00
Huldiging koorleden.
Vrouwenkoor Phoenix kijkt goed terug op 2023 Algemeen 12 apr, 09:00