Michaelshoeve. Foto: Monique Schuite.
Michaelshoeve. Foto: Monique Schuite.

Is opvang statushouders wel volgens de regels?

Algemeen

BRUMMEN – Sinds 11 maart vangt de gemeente Brummen 26 statushouders op in een pand op het perceel van de Michaelshoeve in Brummen. Maar is die opvang wel rechtmatig? In de uitspraak van een Kort Geding twijfelt de voorzieningenrechter ernstig of de opvang zoals deze door de gemeente wordt gerealiseerd past binnen het omgevingsplan. In het eindoordeel liet ze op 19 maart het belang van de opvang zwaarder wegen.

Tegen de plannen voor tijdelijke gemeentelijke opvang van statushouders in het paviljoen Heliant bij de Michaelshoeve bekend werd, maakten een aantal inwoners op 7 maart via een Kort Geding, een spoedprocedure, bij de rechtbank bezwaar. Zij waren van mening dat de opvang niet past binnen de regels van het geldende omgevingsplan.

Een dag later, op 8 maart, maakte de rechtbank tijd vrij om de partijen ter zitting hun standpunten uiteen te zetten. Toen bleek dat twee inwoners volgens de rechtbank onvoldoende belang hadden om bezwaar tegen de plannen te maken. “Nauw betrokken voelen bij ontwikkelingen in de gemeente” achtte de voorzieningenrechter “onvoldoende om als belanghebbende aangemerkt te kunnen worden”.

Wel aan de orde kwam het feit dat de opvang van de statushouders en asielzoekers in strijd zou zijn met het tijdelijk deel van het omgevingsplan Aan de rechter werd voorgelegd dat de opvang niet past binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008’. Enkel gezondheid- en welzijnszorg is toegestaan.

Maatschappelijk belang

Namens de gemeente betoogde de vertegenwoordiger van het college dat de opvang wel past, omdat er ter plaatse huisartsenzorg wordt verleend en er op de locatie begeleiding plaatsvindt. Volgens het college is de opvang daarom wel te kwalificeren als gezondheid- en welzijnszorg.

In de uitspraak stelt de voorzieningenrechter dat zij ernstig twijfelt of de opvang zoals deze door de gemeente wordt gerealiseerd past binnen het omgevingsplan. Het huisvesten van statushouders en een asielzoeker lijkt op voorhand namelijk niet primair gericht op het verlenen gezondheids- en/of welzijnszorg, maar eerder op huisvesting/bewoning. Bewoning van het pand is op grond van de planregels niet toegestaan.

De voorzieningenrechter snapt de wens van verzoekers dat het college eerst de benodigde vergunning(en) moet verlenen. Ze kent echter een groter belang toe aan de maatschappelijk noodzaak om zo snel mogelijk opvangen van statushouders in de gemeente te realiseren. Het gaat volgens de voorzieningenrechter in dit geval om een relatief klein aantal op te vangen personen van beperkte duur is. Ook gaat het om een relatief beperkte afwijking van het omgevingsplan. Bij langduriger opvang moet de gemeente voor de juiste vergunningen zorgen.

Uit de krant

Afbeelding
Meer toelichting nodig voor inzet dieseltreinen bij RegioExpres Algemeen 12 apr, 09:00
Foto: Rutger Jongejan
Brandweer niet altijd inzetbaar door vrijwilligerstekort Algemeen 12 apr, 09:00
Maurits (11) en Noah ( 7) hebben de rubberboot naar het water gesleept.
Wadi vol water Algemeen 12 apr, 09:00
Wethouder Steven van de Graaf (r) en voorzitter Henk Poldermans tekenen het jaarplan onder toeziend oog van bestuursleden Anne Margreet van der Horst en Hay Verstappen.
Dorpsraad Brummen en gemeente ondertekenen jaarplan Algemeen 12 apr, 09:00
Afbeelding
"We halen de lucht uit de begroting" Algemeen 12 apr, 09:00
Wandel4Daagse Eerbeek. Foto: Copyright: ADN-Fotografie.nl
Inschrijvingen voor 60ste Wandel4daagse Eerbeek van start Algemeen 12 apr, 09:00
Foto tijdens het 25 jarig jubileum van landelijke rijvereniging 'de IJsselruiters' uit Brummen in 1951.
Rubriek Oud Algemeen 12 apr, 09:00
Afbeelding
Brummen treedt op tegen houtversnipperaars Algemeen 12 apr, 09:00
Foto ter illustratie. Bron: Google maps
Hoe naar huis gaan 'thuiskomen' werd. Ingezonden 12 apr, 09:00
Hoofdroute A50.
Eerbeekse knelpunten: ingewikkelde puzzel Algemeen 12 apr, 09:00
Muhammed in actie tegen ijzersterke EK-deelneemster Gwen Scholten.
Jeugddammen: De regiocup Gelderland Algemeen 12 apr, 09:00
Nicole Regelink schrijft 'Vergetelheden'. Foto: Artist-freed.
Zorgzame pennenlikker schrijft 'Vergetelheden' Algemeen 12 apr, 09:00
Gezelligheid rondom het Andreashuis.
Andreasrommelmarkt Brummen Algemeen 12 apr, 09:00
Huldiging koorleden.
Vrouwenkoor Phoenix kijkt goed terug op 2023 Algemeen 12 apr, 09:00