Afbeelding

Werkzaamheden voor natuurontwikkeling Cortenoever afgerond

Algemeen

REGIO - In het uiterwaardengebied Cortenoever werkten Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, gemeente Brummen en aannemer Van den Herik samen aan maatregelen om de natuurwaarden te vergroten. Bijvoorbeeld door het water in de uiterwaarden meer ruimte te bieden, bloemrijk grasland uit te breiden, extra hardhoutooibos aan te leggen, oude kronkelwaardgeulen te herstellen en een plas-dras-gebied te realiseren. De werkzaamheden hiervoor zijn afgerond. De natuur kan zich nu volop herstellen en verder ontwikkelen.

Directe aanleiding voor de maatregelen zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Natura 2000-doelen. Nu de werkzaamheden afgerond zijn, kan de waterkwaliteit en de biodiversiteit in dit bijzondere uiterwaardengebied van de IJssel tussen Brummen en Zutphen weer toenemen.

Om het afronden van de werkzaamheden te vieren is er vandaag, op 28 september, een feestelijke middag georganiseerd voor bewoners en betrokkenen. Deze middag omvatte verschillende activiteiten zoals wandelingen, speeches en het maken van een gebiedspuzzel.

Gedeputeerde voor Natuur, Harold Zoet: “In samenwerking met de betrokken partijen zijn goede omstandigheden gecreëerd waarin de bijzondere natuur de ruimte krijgt voor verdere ontwikkeling. Zo wordt dit natuurgebied nog waardevoller met bloemrijke graslanden en schoon en gezond water dat de kronkelwaardgeulen instroomt. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe het gebied er over een paar jaar uit zal zien.”

Hoofd Staatsbosbeheer Gelderland, Arjan Snel zegt over Cortenoever: “We beheren al decennia dit oorspronkelijke rivierlandschap vol met bijzondere flora. Ons doel was meer ooibos en de natuur versterken met overgangen van land naar water. Dat biedt veel dieren een leefgebied. Misschien vinden daarna ook de watersnip en zeldzame porseleinhoen hier hun thuis. Nu de werkzaamheden klaar zijn, gaan wij weer verder met beheren door maaien en afvoeren in combinatie met begrazen.”

Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat, Arno Valkhof: “Cortenoever is een heel mooi voorbeeld van wat we willen bereiken met de KRW-maatregelen: verbetering van natuur en waterkwaliteit, in samenspraak met de mensen die hier wonen. We zijn trots op dit mooie resultaat dat we vandaag overdragen aan Staatsbosbeheer.”

Beleef het gebied
Beleef het gebied vanaf de dijk en het fietspad, of nog leuker: bewandel het onverharde laarzenpad in Cortenoever dat je mee neemt langs houtwallen, meidoornhagen en dwars door graslanden. Tijdens het broedseizoen (15 maart - 15 juli) is het betreden van het pad niet toegestaan om de vogels niet te verstoren, maar het gebied is open voor een mooie herfst- of winterwandeling.

 

Meer informatie

Vragen over de inhoud van de werkzaamheden of een andere vraag over de maatregelen in het gebied kunnen gesteld worden via cortenoever@rws.nl, of door te bellen met het gratis publieksinformatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Gedeputeerde Provincie Gelderland Harold Zoet, wethouder gemeente Brummen Pouwel Ingberg, directeur Netwerkmanagent Rijkswaterstaat Arno Valkhof en Hoofd Staatsbosbeheer Gelderland Arjan Snel maakten de puzzel compleet.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33