Afbeelding

Huisvesting statushouders op schema

Algemeen

‘We kunnen ons aandeel blijven leveren’

Het aantal statushouders dat moet worden gehuisvest door gemeenten neemt flink toe. Dat is het rechtstreekse gevolg van de ‘verstopte asielketen.’ Gemeenten in deze regio liggen op schema wat betreft het huisvesten van statushouders.

Elke gemeente heeft de taak om mensen uit AZC’s onderdak te bieden. Het gaat hierbij om vluchtelingen die zich blijvend in Nederland mogen vestigen. Het Rijk maakt een verdeling over de gemeenten naar rato van het aantal inwoners. Zo komt er een evenwichtige spreiding over het land tot stand. 

Door de malaise op de woningmarkt stagneert de uitstroom vanuit de AZC’s. De Rijksoverheid spoort gemeenten aan om voldoende huizen beschikbaar te stellen. ‘De uitstroom vanuit AZC’s naar huisvesting is hard nodig om de druk op de asielopvang te verminderen.’ zegt het Rijk in een brief aan de gemeenten. Ook de gemeenteraad van Brummen constateerde dat in een motie die in mei van dit jaar unaniem is aangenomen. 

Brummen en de buurgemeenten Apeldoorn, Zutphen en Voorst moeten dit jaar ruim 400 statushouders helpen. Dit is inclusief een geringe achterstand van het vorige jaar. Per begin oktober waren er hiervan ongeveer 300 geholpen aan een huis. Inmiddels is daar de taakstelling voor de volgend jaar bijgekomen: ruim 300 alleen al voor de eerste helft van het jaar. Verwacht wordt dat deze hoge aantallen voorlopig zullen aanhouden. 

Omdat gemeenten zelf geen huizen hebben worden met woningcorporaties afspraken gemaakt. In de gemeente Brummen is dat Veluwonen. Een woordvoerder van Veluwonen zegt dat het bij de genoemde aantallen steeds gaat om personen, niet om het aantal huizen. Als de corporatie een gezin helpt worden dus meerdere personen geholpen met één huis. Bovendien gaat het in dit verband om een mix van mensen uit AZC’ en ‘gezinsherenigers’. In het laatste geval hoeft er geen huis beschikbaar gehouden worden.

De gemeente Brummen en Veluwonen gaan ervan uit dat zij hun aandeel kunnen blijven leveren aan het huisvesten van statushouders, ook nu de woningmarkt krap is. Veluwonen: ‘Ook wij zien de toenemende vraag vanuit statushouders. We doen ons best de jaarlijkse taakstelling te halen en tegelijk voldoende kansen te bieden aan alle woningzoekenden.’ De corporatie signaleert dat er meer huurhuizen vrijkomen vanwege de oplevering van nieuwbouw in bijvoorbeeld Eerbeek. Een woordvoerder van de gemeente Brummen zegt dat de gemeente al inzet op het zo snel mogelijk realiseren van extra woningbouw. ‘Ook niet-permanente woningbouw wordt overwogen.’

Uit de krant

Een gezellige familietoernooi wat vraagt om een herhaling volgend jaar.
Familietoernooi bij TC Eerbeek Algemeen 5 uur geleden
Plezier staat voorop bij Orquesta Catambú.
Orquesta Catambú in 't Buurthuis Algemeen 6 uur geleden
Een bijzondere 'eropuitdienst' o.l.v. Pastor Jolanda Aantjes in Oeken.
Eropuitdienst Hall Algemeen 21 mei, 12:08
Afbeelding
Oud papier Eerbeek Algemeen 21 mei, 11:27
Een prijsje winnen als je opruimt? Hoe leuk is dat?
Zwerfvuil rapen, best leuk! Algemeen 17 mei, 09:00
Speciaal voor dit concert breidt "Luigi Consort" uit tot 10 strijkers.
Strijkkwintet speelt Bach en Vivaldi Algemeen 17 mei, 09:00
Dennis Nugteren en Mourad el Ansari winnaars Jeu de boule toernooi
Geslaagd Hazenberg jeu de boule toernooi Algemeen 17 mei, 09:00
De biljarters sluiten competitie af.
Zonnige afsluiting Biljartvereniging De Boerderij in Plein 5. Algemeen 17 mei, 09:00
Afbeelding
Kom je (proef)voetballen bij vv Oeken? Algemeen 17 mei, 09:00
Veilig oefenen met fietsen op een verkeersplein.
32 basisscholen in Gelderland in de race voor een ANWB Verkeersplein Algemeen 17 mei, 09:00
Afbeelding
Ergenis in de Gemeente Brummen. Ingezonden 17 mei, 09:00
Ellen Lammersen neemt cheque in ontvangst.
Uitreiking attentie mantelzorgers Algemeen 17 mei, 09:00
Ruim 17.000 zonnepanelen moeten tijdelijk worden verwijderd.
Regenjas voor vuilstort Doonweg in Eerbeek Algemeen 17 mei, 09:00
Foto ter illustratie.
Waterleidingbreuk tijdens vullen brandweerauto Algemeen 17 mei, 09:00