Vincent Buitenhuis
Vincent Buitenhuis

Vincent Buitenhuis heeft veel waar te maken bij Veluwonen

Algemeen

BRUMMEN - Twee maanden geleden verruilde hij zijn baan als manager strategie en wonen bij SSH& (studentenhuisvesting in Arnhem en Nijmegen) voor die van directeur-bestuurder bij woningcorporatie Veluwonen. Een baan met uitdagingen, om het eufemistisch te zeggen. Ontwikkelingen op de woningmarkt, demografische veranderingen en verduurzaming van het woningbestand. Recent kwamen Veluwonen, de gemeente Brummen en de huurdersvertegenwoordiging prestaties overeen. Te behalen in de komende twee jaar, met doorkijkjes naar de verdere toekomst.

Buitenhuis kent de gemeente. De 44-jarige woont zo’n 11 jaar aan de rand van het dorp Brummen. “Het is fijn in je eigen gemeente te kunnen werken. Al blijft het daartoe niet beperkt. Een kwart van onze ongeveer 4.000 woningen ligt bijvoorbeeld in de Apeldoornse dorpen. En ja, het is inderdaad een uitdagende baan.”

De huizenmarkt staat onder druk. De vraag naar woningen is groot, het aanbod klein. Buitenhuis: “Je ziet onder meer dat het aantal éénpersoonshuishoudens groeit. Dat komt omdat van oudere echtparen bijvoorbeeld één van de partners overlijdt. Meer mensen scheiden. Jongeren blijven langer alleen wonen. Belangrijk probleem daarbij is dat de doorstroming stagneert. Want kijk: als een oudere die alleen achterblijft niet kan verhuizen naar een kleinere woning, dan blijft hij of zij in de grote woning zitten. Die misschien heel geschikt is voor een gezin. Dat geldt voor de hele woningmarkt, maar uiteraard ook voor de sociale huurmarkt, waarbinnen wij actief zijn.”

Het bevorderen van doorstroming voor mensen die dat willen is dus een belangrijk doel. Bijvoorbeeld door te zorgen voor geschikte woningen voor ouderen, al dan niet met een zorgfaciliteit. Maar ook voor jongeren en jonge gezinnen. En zoeken naar andere woonvormen. Buitenhuis. “Onze mogelijkheden als corporatie daartoe zijn beperkt, maar we gaan er samen met de gemeente wel naar kijken. Goedkopere woningen wellicht, snel te bouwen, duurzame of geclusterde woningen voor ouderen met een zorgvraag.”

Hij denkt daarbij niet primair aan tiny houses. “Dat is zeker een leuke ontwikkeling. Maar ik zie wel dat het daarbij doorgaans gaat om woningen in eigendom en vaak op grotere kavels. Dat ligt dan toch buiten ons werkveld.”
Dan moet het bouwtempo omhoog. In 2021 herbouwde of bouwde Veluwonen 53 nieuwe woningen. Voor 2022/2023 staan 74 woningen op de rol. Dat lijkt misschien nogal wat voor een relatief kleine gemeente, maar het is te weinig om aan de te verwachten vraag te kunnen voldoen. Het is de ambitie van de gemeente om tot 2030 zo’n 900 (inclusief de vrije sector) woningen te bouwen in de gemeente Brummen. Veluwonen wil rond de 200 huurwoningen bouwen tot en met 2030. Vooral in Eerbeek, waar lang geen nieuwbouw in de sociale sector is gepleegd.

Buitenhuis: “De middelen moeten er zijn en de bouwlocaties. Maar ook de capaciteit bij aannemers om aan de vraag te kunnen voldoen. Zowel waar het vakkundig personeel aangaat, als beschikbaarheid van materialen. Waarbij die schaarste prijsverhogend werkt, waardoor je minder kunt realiseren. Het wringt bij alle drie de kwesties.“

Meer taken liggen er voor Veluwonen. Renovatie en verduurzaming van het eigen woningbezit. Om de levensduur van woningen te verlengen, het comfort te vergroten en de energielasten te verlagen. Zo gaat de verhuurder de komende tijd aan de slag met de renovatie van 220 woningen in de Noorderenk in Eerbeek, die daarbij onder meer een opwaardering krijgen naar energielabel A.

Buitenhuis: “Dat zijn pittige klussen. Zowel in de zin van kosten, maar ook voor de bewoners. Want je moet je wel realiseren dat het aanpakken van die woningen voor nogal wat overlast kan zorgen. En als de woning dan klaar is moet je ook nog eens ietsje meer huur gaan betalen. Wat je weliswaar heel snel terugverdiend doordat de energielasten aanzienlijk dalen. En de kwaliteit, het comfort van de woning neemt natuurlijk ook toe. Dat verhaal moet je goed uitleggen aan de mensen. Wat moeten ze verwachten, wat zijn de gevolgen. Ik moet overigens zeggen: Veluwonen heeft dat altijd goed gedaan.”

Huurders waardeerden Veluwonen in 2020 dan ook met een 7,8. Buitenhuis is er ook heel veel aan gelegen om de banden met huurders goed te houden, liefst nog te versterken. In de nieuwsbrief van de woningcorporatie noemt hij zichzelf vooral een ambassadeur van de huurders: ‘Als directeur zit ik vaak aan tafel bij de gemeente, een zorginstelling of een vastgoedpartij. Daardoor kan ik het opnemen voor onze huurders en zet ik hun belangen op één.”

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33