Afbeelding

Inspraak?

Ingezonden

INGEZONDEN: Joost Dekkers raakte bij mij een gevoelige snaar met zijn brief van 24 februari. Ik schreef al eerder dat inspraak geen enkele zin heeft als met die inspraak niets wordt gedaan. Daarom sta ik voor 100% achter zijn conclusie dat er pas echte bruggen tussen burgers, overheden en industrie kunnen worden gebouwd als er overeenstemming is over de wijze waarop er met die inspraak wordt omgegaan. Burgers hebben er recht op echt te worden gehoord als er beslissingen genomen worden over zaken die ons allen raken. 

Bedrijvigheid is nodig om onze economie gaande te houden, maar niet tegen iedere prijs. De papierindustrie kan, hoewel ze al stappen zet, moeilijk ontkennen dat ze een grote impact heeft op ons leefmilieu. We kunnen niet wegkijken van het feit dat de industriële revolutie ons zowel welvaart als een klimaat- en milieucrisis heeft opgeleverd. Wij zijn het in mijn ogen onze nazaten verschuldigd deze wereld beter achter te laten dan we die hebben aangetroffen. 

Ook al zou de papierindustrie verdwijnen omdat de belasting van ons milieu niet sterk wordt verminderd en shareholders value belangrijker blijft dan leefbaarheid, dan nog hoeft Eerbeek niet ten onder te gaan. Het zal flink aanpakken worden, maar het kan getuige eerdere grote ingrepen als het verdwijnen van de textielindustrie en de mijnbouw. 

Ons dorp is niet alleen van de papierindustrie, niet van de Gemeente, ook niet van buitenlandse beleggers en zelfs niet van de burger. Het is van ons allemaal en alle partijen zijn er dan ook verantwoordelijk voor. Om die reden is het onwenselijk dat slechts twee partijen beslissen en de burger buitenspel wordt gezet. En kom nou niet aan met de dooddoener dat we toch eens in de vier jaar mogen kiezen. Het wordt tijd dat burgers mee mogen praten en mee mogen beslissen. Geef de burger daarom een stem, geef hem/haar de juiste informatie want daar ontbreekt het nogal eens aan en weeg als overheid hun stem mee alvorens een besluit te nemen. En niet, zoals nu veelal gebeurt, pas als het plan kant en klaar op tafel ligt. Ik heb het echt (elders) meegemaakt; op het voorliggende plan waren meer dan tien zienswijzen ingediend, er dienden zich meer dan 20 insprekers aan. De Gemeenteraad trok er 30 minuten voor uit, stemde voor het voorliggende plan en ging over tot de orde van de dag.

Dat moet anders en vooral echt democratischer. Ik geef toe, dat is een andere wijze van denken, maar het is best handig als je mag meebeslissen als je aan de rand van de afgrond staat! 

Henk Leentvaar, Brummen

Afbeelding
Nieuwe presentatie kleding voor SHE 3 Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Minister Ernst Kuipers houdt zich afzijdig Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Zeer geslaagd 50+ tennistoernooi Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Waardering dienstverlening gemeente gedaald Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Ontmoet de boswachter op Landgoed Leusveld Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
ijsselmarke Deel 8) Het boerenbedrijf Bouman Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Expositie schilderijen Emeke Buitelaar bij Gallery Aaldering Algemeen 30 mrt., 18:23
Afbeelding
Oud ijzeractie vv SHE Algemeen 30 mrt., 18:16
Afbeelding
Henk en Ank de Boer -Fokkema 50 jaar getrouwd. Algemeen 30 mrt., 17:17
Afbeelding
Baasje gezocht voor kanaries Algemeen 30 mrt., 15:55
Afbeelding
Opheffing veerpont Ingezonden 30 mrt., 15:09
Afbeelding
Start inschrijvingen voor Wandel4daagse Eerbeek Algemeen 30 mrt., 13:47
Afbeelding
De echte weidevogel problemen! Ingezonden 30 mrt., 13:39
Afbeelding
“Rhienderen Werkt !" Algemeen 30 mrt., 13:23