Locatie Krullevaar. Foto: Guus van de Linde
Locatie Krullevaar. Foto: Guus van de Linde

Provincie wil 90.000 nieuwe huizen tot 2030

Algemeen

Gelders aanpak wooncrisis: versnellen, aanjagen, stimuleren

REGIONAAL - Om de huidige crisis op de woningmarkt te lijf te gaan heeft de landelijke overheid ‘De Nationale Woon- en Bouwagenda’ afgekondigd. Elke provincie levert hieraan een bijdrage, zo ook Gelderland. Uit de Gelderse aanpak komt naar voren dat er niet één oplossing is om de wooncrisis op te lossen. Daarom zet de provincie zich in op meerdere fronten. Volgens een onlangs verschenen voortgangsrapportage heeft de provincie € 32 miljoen beschikbaar voor subsidies en extra inzet van personeel. Het draait vooral om het versnellen van de woningbouw en het stimuleren van betaalbaar wonen en flexibele woonvormen.

De provincie doet dat samen met onder andere gemeenten, regio’s, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars. In het provinciale Actieplan Wonen staan 14 acties die moeten leiden tot versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen.

Meer betaalbare woningen

Om de wooncrisis te bestrijden lijkt het bouwen van meer huizen de meest voor de hand liggende optie. De provincie heeft als doel dat er 90.000 huizen bij komen tot 2030. Dit aantal is gebaseerd op prognoses uit de periode vóórdat de wooncrisis in alle hevigheid losbarstte. Ten opzichte van eerdere plannen lijken er dus niet veel huizen extra te worden gebouwd. De provincie legt het accent dan ook vooral op een snellere uitvoering van de voorgenomen plannen. En ze wil voorkomen dat plannen op de plank blijven liggen. In de praktijk gebeurt dat regelmatig vanwege belemmeringen in de uitvoering of vanwege procedures. De provincie wil dit nu voorkomen door bouwinitiatieven aan te jagen, hulp te bieden bij goedkeuringsprocedures en het vereenvoudigen van procedures. Ook wordt er veel waarde gehecht aan het vergroten van kennis op het gebied van innovatie en alternatieve woonvormen.

Betaalbaarheid

De wooncrisis treft niet in de laatste plaats mensen met een laag inkomen. Rond de helft (45 tot 65%) van de huizen die de komende jaren gebouwd worden, moeten daarom vooral betaalbaar zijn. Hiervan is sprake als huurwoningen een huur hebben die huurders het recht geeft op huurtoeslag, in geval van middeldure huurwoningen met een huur tot € 850 en koopwoningen tot € 250.000.

Ook aan een project in Brummen is een subsidie toegekend in het kader van de subsidieregeling Betaalbaar Wonen. Dit betreft de bouw van 16 huurwoningen aan de Sperwerstraat (locatie voormalige basisschool Krullevaar). De subsidie is aangevraagd door en verstrekt aan de gemeente. Woningcorporatie Veluwonen bouwt en verhuurd deze huizen. Welk effect deze subsidie heeft op de hoogte van de huur is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is er de voorwaarde dat de huizen tenminste 20 jaar betaalbare sociale huurwoningen blijven.

Regionale behoefte

Aan de provinciale doelstelling van 90.000 huizen draagt de gemeente Brummen bij met zo’n 900 nieuwe huizen tot 2030. Dat staat in de gemeentelijke woonagenda. Hier is sprake van een inhaalslag. Voor Eerbeek geldt dat jarenlang in het dorpscentrum geen plannen van de grond kwamen vanwege het ontbreken van een deugdelijk bestemmingsplan. Nu Eerbeek ‘van het slot is’ worden kansen benut om in het centrum vrijgekomen bedrijfsterreinen te bestemmen voor woningbouw. Ook het dorp Brummen kent een toenemende woningbehoefte. In de gemeente Brummen is er specifiek aandacht voor jongeren en starters. De inzet is om jongeren vast te houden door bijvoorbeeld andere woningtypen te bouwen dan de standaard eengezinswoningen, staat in een toelichting op het provinciale actieplan.

Afbeelding
Eerbeekse kunstmarkt in het bos Algemeen 1 uur geleden
Afbeelding
BroekRock Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Trots op papier! Algemeen 2 jun., 10:00
Afbeelding
Vaker en goed omzien naar elkaar Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Voortbestaan HAH-bladen in gevaar Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Oegandees koor naar kledingbeurs Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Avondwandeling Empese en Tondense Heide Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Ruim 9 miljoen voor wegennet Eerbeek Loenen Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Waar zijn GroenRechts en GroenMidden in Brummen? Ingezonden 2 jun., 09:00
Afbeelding
Eerbeeks vierdaagse legioen trekt door buitengebied Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Geen woningbouw op Kerstenterrein Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Bruidspaar Heuting-Fukkink 60 jaar getrouwd Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Baily zoekt baasje Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Boerderijdienst Hall Algemeen 31 mei, 12:48