Logo brummensnieuws.nl

Ozb in Brummen geen twee biertjes omhoog maar vier!

BRUMMEN - De onroerend zaak belasting gaat de Brummense burger geen 350.000 euro extra kosten vanaf volgend jaar, geen 700. 000 euro, maar 1.245.000 euro extra. Het kan kortom verkeren in de Brummense gemeenteraad.

In juni wees de raad bij de behandeling van de perspectiefnota middels een amendement van de VVD nog een verhoging van de onroerend zaak belasting af die de gemeente 700.000 euro zou hebben opgeleverd. Geld dat de eigen VVD-wethouder Peter-Paul Steinweg hard nodig had om de boeken sluitend te krijgen. Hij zei toen dat de verhoging het gemiddelde Brummense gezin 60 euro per jaar zou kosten. "Twee biertjes per maand", zei hij. Een kleinere verhoging mocht overigens wel van de raad, maar de extra opbrengst zou maximaal 350.000 euro mogen zijn.

In de navolgende maanden werd Brummen geconfronteerd met fikse financiële tegenvallers met name in het sociale domein. De beperkingen die de raad oplegde aan de in de perspectiefnota voorgestelde bezuinigingen zorgden voor extra financiële druk. Het noopte Steinweg bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar tot onder meer het vasthouden aan de zeven ton, een verhoging van de toeristenbelasting en een extra bezuiniging op de ambtelijke kosten. Dat alles leidde bij een begroting van 47 miljoen euro tot een flinterdun overschot van 13.000 euro. Het toevoegen van extra middelen aan de gemeentelijke reserves was daarbij onmogelijk.  En dat was wel een nadrukkelijke wens van de raad om Brummen meer weerstandsvermogen te geven in het geval van eventuele toekomstige tegenvallers.

Dat was de belangrijkste reden voor PvdA, CDA, GroenLinks en D66, die zonder uitzondering zeiden de lastenverlaging voor de burgers te betreuren, om toch in te stemmen met de hogere OZB. Zeven ton is nodig om de boeken sluitend te krijgen. Van overige 545.000 euro inkomsten gaat een half miljoen naar de weerstandsreserve. Voor de uitvoering van het minimabeleid komt het restant -45.000 euro- beschikbaar. De twee biertjes van Steinweg zijn er vier geworden.

Sportkompas

Goed nieuws was er voor de Stichting Sportkompas. In mei dit jaar lag er en een raadsvoorstel om de subsidie aan de Sportkompas met ingang van 2019 structureel met 50.000 euro te verhogen. De raad wijzigde het voorstel echter in een incidentele verhoging voor het jaar 2019 en 2020. Ook hier klaarblijkelijk voortschrijdend inzicht. De raad oordeelde gisteren namelijk dat het toekennen van een incidentele verhoging van de subsidie 'niet bij de doelstelling past om zowel bestuurlijk, organisatorisch als financieel te streven naar een stabiele Stichting Sportkompas'. Kortom: toch een structureel extraatje van 50.000 per jaar.

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: