Afbeelding

Stora Enso De Hoop

Ingezonden

INGEZONDEN: Het nieuws over de voorgenomen sluiting van papierfabriek De Hoop in Eerbeek kwam in juni van dit jaar als een grote verrassing. Het heeft veel verdriet, stress, onzekerheid en boosheid bezorgd in gezinnen die nauw verbonden zijn met De Hoop: werknemers die werkzaam zijn bij De Hoop, gepensioneerden die zich jarenlang met hart en ziel voor De Hoop hebben ingezet en werknemers van bedrijven die veel samenwerken met De Hoop. Een van de oudste ondernemingen zal na 350 jaar haar deuren sluiten.

De lokale en provinciale fractie van de PvdA hebben hierover contact gezocht met elkaar en met de vakbond FNV. De vakbonden, de provincie Gelderland en de gemeente Brummen hebben zich ervoor ingezet dat geprobeerd zou worden om de fabriek te verkopen. Maar helaas bleek een verkoop niet te lukken, mede omdat het verkoop proces zo laat gestart is dat een bijna tot stilstand gekomen fabriek te koop werd aangeboden. De vakbonden hebben onderhandeld over een goed sociaal plan voor de werknemers van De Hoop, en met succes. Nu de sluiting van de fabriek helaas definitief aan de orde is, is het heel belangrijk dat er alles aan wordt gedaan om medewerkers aan ander werk te helpen en een goede financiële regeling te bieden. 

Maar ook met een goed sociaal plan zal het niet gemakkelijk zijn om voor iedereen tot een goede oplossing te komen. Er zijn in deze tijd wel vacatures, maar met name voor ouderen is het toch niet altijd gemakkelijk om ander werk te vinden, zeker niet op hetzelfde salarisniveau. Het werk in de papierfabriek wordt goed betaald en het is de vraag of ander werk hetzelfde salaris kan bieden. En een lager inkomen vraagt in deze tijd met hoge kosten om aanpassing van het financiële huishoudboekje. Daarnaast kan de sluiting van De Hoop ook gevolgen hebben voor het werk van anderen, bijvoorbeeld werknemers bij andere (toeleverende) bedrijven. Denk daarbij ook aan de transporteurs. Zij vallen niet onder dit sociaal plan.

Voor de PvdA genoeg redenen om deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen. En om te kijken waar we lokaal kunnen bijspringen om inwoners die daar behoefte aan hebben te ondersteunen.

PvdA Brummen-Eerbeek

Cathy Sjerps

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33