Afbeelding

Actie betreft zienswijzen voor ’t Haagje en het LCE

Ingezonden

INGEZONDEN: Dit gaat over de nieuwe weg door de groenstrook langs het Haagje ‘inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek. NL.IMRO.9925.FBEomgeving-ONT1’ of de bouw van een LCE (logistiek Centrum Eerbeek) achter de Kollergang ‘Inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek, zaaknummer 2022-016611’.

Tot 22 februari kun je een zienswijze indienen. Een zienswijze is niets anders dan een brief waarin je verteld hoe je tegen te plannen aankijkt. Je mening wat betreft de plannen voor een weg door de groenstrook langs ’t Haagje of de geplande boskap/nieuwbouw i.v.m. het ‘Logistiek centrum Eerbeek’. Dit kan een positieve kijk op zaken zijn. Maar het kan ook een zeer kritisch oordeel zijn waarin je aangeeft dat je deze projecten helemaal niet ziet zitten.

Wie nu geen zienswijze indient, kan moeilijker bezwaar aantekenen bij de Raad van State.

Mocht je een zienswijze willen schrijven, kies dan een of meerdere onderwerpen die je bezighouden. Schrijf over dit/deze onderwerp(en) hoe jij/ jullie hierover denken. Maak je eigen ‘verhaal’. Zoek op internet naar de juiste documenten die over dat onderwerp gaan en verwijs hiernaar. 

https://www.eerbeekloenen2030.nl/documenten 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.9925.FBEomgeving-ONT1 

Je kunt de ontwerpbesluiten ook fysiek inzien op de volgende locaties: 

  • Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem;
  • Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31 in Brummen;
  • Bibliotheek Eerbeek, Coldenhovenseweg 13 in Eerbeek. 

        
Bedenk goed waarover en waarom u een brief wil sturen. Kies alleen onderwerpen die ook echt op u of uw situatie van toepassing zijn. Wacht niet tot het allerlaatste moment. Iedereen die ‘belang’ heeft kan een zienswijze indienen. Dat zijn direct omwonenden i.v.m. bijvoorbeeld trillingen. Mensen die iets verder weg wonen kunnen een brief sturen over bijvoorbeeld verslechterende luchtkwaliteit. Nog verder weg (heel Eerbeek) zou een zienswijze kunnen indienen wat betreft de verkeersveiligheid. Dus eigenlijk mag ‘iedereen’ een zienswijze indienen. Beargumenteer wel goed waarom je een zienswijze indient.

Wij begrijpen dat je wellicht wat hulp kunt gebruiken. Wij willen je helpen bij het opstellen van een zienswijze. Neem daarvoor contact op met: eerbeek2021@hotmail.com. Hieronder een lijst met mogelijke onderwerpen voor het schrijven van een zienswijze. Wellicht helpt het je enigszins op weg. Geluidsoverlast – Natuur - Fijnstof – Stikstof – Verkeersveiligheid - Waardevermindering particulier bezit Luchtvervuiling - Gezondheid - Leefbaarheid Eerbeek – Woongenot - Visuele belasting - Toekomst perspectief kinderen - Geur problematiek - Water verbruik papierindustrie e.d.

Een model/opmaak voor een zienswijze en meer informatie kun je vinden op https://www.facebook.com/groups/676388540395785

Namens de stuurgroep de Eerbeekse Enk. Herman Heskamp

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35