Afbeelding

Gemeente Brummen corrigeert publicatie

Gemeentenieuws

Pouwel Inberg: “Versnelde procedure voor verhuizing tankstation is niet redelijk”

BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft een officiële publicatie over de bestemmingsplanwijzigingen in verband met de verplaatsing van het tankstation aan de G.K. van Hogendorpstraat gerectificeerd. Aanvankelijk was bekendgemaakt dat de crisis- en herstelwet van toepassing is. “Die versnelde procedure is in de vakantietijd niet redelijk,” vindt wethouder Inberg. Gisteren is de rectificatie gepubliceerd.

Eind juni stelde de gemeenteraad tijdens een emotioneel verlopen raadsvergadering het bestemmingsplan “Energietransitie Servicestation en appartementencomplex“ vast. Dat besluit is op 10 juli in het gemeenteblad gepubliceerd. De bekendmaking bevatte tot veler verrassing een alinea waarin wordt uitgelegd dat nu de bouw van meer dan elf woningen mogelijk wordt gemaakt Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Die wet bepaalt dat de beroepsprocedure bij de Raad van State versneld kan verlopen. Alle beroepsgronden moeten voor het einde van de beroepstermijn worden ingediend. Aanvulling is daarna niet mogelijk. De Raad van State behandelt het beroep versneld en doet binnen een half jaar uitspraak. Bij een gewone procedure kan in de beroepstermijn met een paar zinnen beroep worden aangetekend en dan binnen een redelijke termijn de gronden van het beroep. De Raad van State beslist binnen een jaar, maar in de praktijk kan het langer duren.

Verbaasd

Belanghebbenden en raadsleden reageren verbaasd. “Waar komt het gebruik van de Crisis- en herstelwet vandaan,” vragen zij zich af. Desgevraagd legt Kars de Graaf, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, uit dat als een plan voldoet aan de bepalingen van de Crisis- en herstelwet, automatisch de procedure van die wet wordt gevolgd en dan moet dat ook in de publicatie staan. “Of deze plannen aan die eisen voldoen, kan ik niet beoordelen,” aldus De Graaf.

Volgens de Brummense wethouder Pouwel Inberg voldoet de bouw van veertien woningen wel aan de eisen van de wet, maar hij weet niet zeker of de gecombineerde bestemmingsplanwijziging, van woningen en een energiestation, ook voldoet.

“In ieder geval ben ik het eens met de mensen die ons erop wezen dat het onverwacht beperken van de beroepsprocedure in de vakantietijd niet redelijk is. Daarom hebben we ook gerectificeerd en wordt nu de reguliere procedure gevolgd.”

In de toekomst zal in plannen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd, meteen worden vermeld of de crisis of herstelwet wordt toegepast. “Dan zijn dergelijke verassingen uitgesloten,” aldus Inberg.

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35