Afbeelding

Raadsleden verlaten boos de vergadering

Algemeen

BRUMMEN – Raadsleden die uit de vergadering weglopen. Een bitse voorzitter die met straffe hand de vergadering leidt en uiteindelijk diverse raadsleden die hun emoties nauwelijks kunnen bedwingen. In die tumultueuze, emotionele sfeer eindigde de discussie in de Brummense gemeenteraad over de verhuizing van het tankstation op de hoek G.K. van Hogendorpstraat-Zutphensestraat naar de rotonde Kwazenboschweg. Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen.

De verwarring ontstond toen wethouder Powel Inberg na een schorsing op vragen van Groen Links kwam vertellen dat een tekening bij de stukken niet juist was en vervangen moest worden. Voor beantwoording van vragen over die nieuwe tekening vroeg Inberg opnieuw schorsing voor overleg met ambtenaren.

Om een einde te maken aan een dreigende chaotische vergadering vroeg de voorzitter, burgemeester Alex van Hedel, of het voorstel aan de raadsstukken mocht worden toegevoegd. Opnieuw regende het vragen en wilden enkele raadsleden de ontstane situatie in een schorsing met elkaar bespreken. Voorzitter Van Hedel legde dat voorstel voor aan de raad en een meerderheid stemde tegen. Vervolgens werd in hoog tempo ook het toevoegen van de nieuwe tekening aan het raadsvoorstel op voorstel van de voorzitter aan de stukken toegevoegd. Raadsleden van PvdA, D66, GroenLinks en Dity Zuidwijk-van Lenthe (CDA) vroegen zich af of het voorstel nu wel rijp was voor besluit en ze wilden er eigenlijk niet over stemmen, maar burgemeester Van Hedel liet hen geen andere keus. Enkele fracties liepen toen even weg uit de vergadering.

Bij stemming zorgden VVD, Lokaal Belang en CDA-fractielid Ronald Boerfijn voor de tien stemmen die voor instemmen met het voorstel minimaal nodig waren. Omdat D66-raadslid Van As niet tijdig terug was voor de stemming telde de griffier acht tegenstemmen.

Unaniem voor appartementen

De discussie over verplaatsen van het tankstation houdt de gemeente al jaren bezig. In de bestemmingsplanwijziging wordt nu een streep gezet door de huidige bestemming van het tankstation aan de Hogendorpstraat en wordt daar de bouw van veertien appartementen mogelijk gemaakt. Dat gebeurt pas als het nieuwe tankstation bij de rotonde gereed is.

Voor de bouw van die appartementen is iedereen het eens. Zo’n voorstel zou volgens de inbreng van de vijf fracties unaniem zijn aangenomen. Maar de koppeling aan de oprichting van een nieuw tankstation naast het biologisch dynamisch landbouwbedrijf De Meander kreeg veel minder handen op elkaar. Er is door de gemeente in een mediatorrol wel geprobeerd in gesprekken tussen vertegenwoordigers van het tankstation en het landbouwbedrijf tot elkaar te brengen, maar dat is niet gelukt. En ook in de raadsvergadering kregen uiteindelijk de emoties de overhand.

De tegenstanders van het plan (er lagen 420 zienswijzen bij de raad) hebben al aangekondigd tot bij de Raad van State te zullen procederen.

Nee tegen Ja-sticker

Met een unaniem ondersteund amendement en na door wethouder Steven de Graaf ruiterlijk erkende fouten, schrapte de raad het plan om in Brummen een Ja sticker in te voeren. In een raadsvoorstel voor een wijziging van de afvalstoffenverordening. Met de Ja-sticker kunnen inwoners aangeven dat zij wel ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. Die regeling heeft vergaande gevolgen voor de verspreidorganisaties en zou de verspreiding van huis-aan-huisbladen in gevaar brengen.

Op 14 oktober 2021 was met motie door de gemeenteraad aan het college gevraagd een onderzoek te doen naar zo’n systeem om reclamedrukwerk te verminderen. In het amendement stelt de raad vast dat ze de uitkomsten van dit onderzoek niet ontvangen. Het college heeft wel landelijke cijfers voorgelegd Maar de Brummense bevolking is niets gevraagd. “Ook is niet gesproken met de verspreiders van huis aan huis drukwerk. Het is dan ook te voorbarig om nu al met dit systeem aan de slag te gaan,” zo schrijven de indieners (VVD, CDA en Lokaal Belang) in het amendement.  Al met al is dat voor die indieners om de invoering van de Ja sticker uit het voorstel te schrappen. Er volgt nu diepgaand onderzoek, maar het resultaat daarvan kan vele maanden op zich laten wachten.

Positief advies voor licentie RTV Veluwzoom 

De gemeenteraad heeft positief geadviseerd aan het Commissariaat voor de Media om aan Stichting RTV Veluwezoom een licentie te verstrekken voor de komende vijf jaar. Volgens de gemeenteraad voldoet de Stichting aan de in de mediawet gestelde criteria.

In een eerder bericht over deze lokale publiek omroep hebben we per abuis geschreven dat de studio in De Bhoele in Eerbeek die tot vorig jaar in gebruik was, door de gemeente gratis ter beschikking was gesteld. Dat is niet juist. De gemeente bracht wel degelijk een huurbedrag in rekening en dat werd verrekend met de subsidie die de omroep ontving.

Overdekte vlooienmarkt te Zelhem. Foto: Animo Vlooienmarkten
Grote Vlooienmarkt te Zelhem Algemeen 8 uur geleden
Burgemeester van Hedel deelde mee hoe dingen tot stand zijn gekomen. Foto: Monique Schuite
Krijgt Brummen een AZC? Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Wat is nog normaal? Ingezonden 21 uur geleden
Foto: Gemmeke Caron
Brummense groep grootouders voor het klimaat opgericht Algemeen 21 uur geleden
Waar, waarom en hoe groeien deze bomen?
Basiscursus bomen van de Veluwezoom Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Wilders in Brummen Columns 21 uur geleden
Foto: P Rozendal
Eendracht verzorgt uniek feestconcert Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Oud Eerbeek Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
De Leuvenheimse vlag Algemeen 21 uur geleden
Trotse eigenaren Hanno en Danielle. Foto: Monique Schuite
Met Hanno optiek de toekomst in kijken Algemeen 21 uur geleden
Foto ter illustratie.
Het eerste vliegtuig en de eerste auto in Leuvenheim Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Asielzoekers in Brummen? Ingezonden 21 uur geleden
Afbeelding
NLdoet actie op 16 maart bij vv Loenermark Algemeen 22 feb, 10:36
Afbeelding
SWB organiseert: "Contactgroep Omgaan met verlies en rouw" Algemeen 22 feb, 09:00