Afbeelding

Geen woningbouw op Kerstenterrein

Algemeen

EERBEEK - Op het Kerstenterrein in het Eerbeekse dorpscentrum komen geen woningen. Ook de mogelijkheid om op een deel van het Oranje Nassauplein 10 huizen te realiseren, vervalt. Dit is de belangrijkste conclusie van het ‘Woonkader Eerbeek’, dat het college van B en W deze week bekend heeft gemaakt. De gemeenteraad besluit hierover in juni. Ook burgers kunnen zich hierover uitspreken. 

De bedoeling van het ‘Woonkader Eerbeek’ is om te bepalen ‘hoe om te gaan met het toevoegen van woningen in relatie tot de milieuzonering van de industrie.’ Het is een aanvulling op onder meer het bestemmingsplan (incl. milieuzonering) dat in 2018 na veel discussie via de Raad van State is vastgesteld. Het college zegt hierover nu dat dit ‘een helder kader’ geeft waar wel of geen huizen gebouwd kunnen worden. Maar: ‘We constateren dat de industrie de zonering anders interpreteert.’ Het college leidt dit af uit ervaringen met recente projecten. Zo verzette Folding Boxboard zich tegen het bouwplan aan de Loenenseweg tegenover de Jumbo. Dit geschil is inmiddels bijgelegd. Ook de nieuwbouwplannen aan de Derickxkamp (Beekwal) blijken ‘erg gevoelig’ te liggen. Dit, ondanks het feit dat dit plan ruimschoots buiten de milieuzonering ligt en woningbouw hier dus geen beperkingen oplevert.

Het gemeentebestuur lijkt nu de impasse te willen doorbreken door gehoor te geven aan de gevoeligheden bij de industrie. In een gebied in de directe nabijheid van de fabrieken kunnen geen huizen worden bijgebouwd. Het gaat hier globaal om het gebied rondom de Weth. Sandersstraat/’t Haagje. Ook het Kerstenterrein valt hieronder evenals het een deel van het Oranje Nassauplein waarin nu nog de Action is gevestigd. Deze winkel verhuist naar De Wasacker. De optie om het huidige winkelpand te verbouwen tot woningen komt dus te vervallen.

In een iets wijdere omgeving mogen alleen huizen worden toegevoegd als het een verplaatsing betreft uit het hiervoor genoemde gebied. Over de invulling van het Burgersterrein, waarvan een klein gedeelte ook binnen de milieuzonering valt, wordt in het collegevoorstel niets gezegd.

Het college spreekt over een ‘toekomstbeeld’ waarin stap voor stap huizen verdwijnen uit de nabijheid van de fabrieken. Zo ontstaat hier meer ruimte en het aantal mensen dat hinder ondervindt wordt minder. Huizen die hier verdwijnen, kunnen elders worden toegevoegd. Het college karakteriseert dit scenario als ‘Het wandelend dorp’. Deze aanpak komt ook het woon- en leefklimaat ten goede, aldus het college.

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35