Afbeelding

Besluitvormende vergadering van de gemeenteraad week vervroegd!

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Een week eerder dan aanvankelijk in de jaarplanning opgenomen, komt de gemeenteraad in november bijeen voor de maandelijkse besluitvormende vergadering. Dit heeft te maken met het belang om tijdig een reactie te geven aan de provincie over de voorgenomen plannen voor een provinciaal inpassingsplan. Dit inpassingsplan heeft betrekking op de vestiging van een logistiek centrum in Eerbeek (LCE). De raadsvergadering is zoals gebruikelijk openbaar en voor belangstellende bij te wonen in de raadszaal. Ook kunt u de vergadering thuis volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. 

Er staan twee concrete raadsvoorstellen op de agenda. Zo neemt de gemeenteraad een besluit over het raadsvoorstel over de accountantscontrole van de jaarrekening 2022. Op welke wijze toetst de accountant de jaarrekening? Dat is vastgelegd in een controleprotocol en bijhorende normenkader. Dit voorstel staat als hamerstuk op de agenda. Dit betekent dat er naar verwachting zonder debat over dit voorstel een besluit wordt genomen.

Het tweede voorstel dat wordt besproken tijdens het forum is dus het provinciaal Inpassingsplan voor het LCE. Voordat de provincie dit ‘provinciaal bestemmingsplan’ verder in procedure brengt, hoort het allerlei instanties, waaronder het gemeentebestuur. De raad is op 5 oktober al door medewerkers van de provincie bijgepraat over dit inpassingsplan. Ook vond er op 3 november een inhoudelijke bespreking plaats in het maandelijkse forum. Zeven insprekers lieten daarbij hun licht schijnen op dit voorstel.
Tijdens de besluitvormende vergadering van 10 november neemt de raad een besluit en formuleert het een reactie aan de provincie.

Vergaderstukken 

Naast deze twee concrete raadsvoorstellen kent de agenda nog enkele vaste agendapunten, waaronder ook de vragenronde. Raadsleden kunnen dan een korte inhoudelijke vraag stellen aan de aanwezige wethouders. 

De vergaderstukken voor de vergadering van 10 november zijn te raadplegen en downloaden via de speciale website www.brummen.nl/gemeenteraad. Beschikt u niet over een computer, dan kunt u een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen afhalen bij het Brummense gemeentehuis.

!
Afbeelding
Shantykoor “De IJsselboei’ treedt op Algemeen 2 dec, 16:28
Afbeelding
OMNIA Massage Brummen Zakennieuws 2 dec, 16:19
Afbeelding
Weerstand tegen komst benzinestation Algemeen 2 dec, 16:00
Afbeelding
Apeldoorn wil camping “De Marshoeve” kopen Algemeen 2 dec, 14:52
Afbeelding
Nieuwe locatie voor kegelclubs Algemeen 2 dec, 14:33
Afbeelding
BrummenEnergie geeft lokale energietransitie handen en voeten Algemeen 2 dec, 14:18
Afbeelding
Aanhangwagen afval in één ochtend Algemeen 2 dec, 14:15
Afbeelding
Drieling katerkittens Algemeen 2 dec, 13:30
Afbeelding
Slagschip Doonweg Columns 2 dec, 13:23
Afbeelding
48 woningen voor Oekraïners en spoedzoekers Algemeen 1 dec, 19:09
Afbeelding
Kunst door de brievenbus Algemeen 1 dec, 09:55
Afbeelding
Dorpsraad Eerbeek-Hall organiseert weer een inloop-spreekuur Algemeen 30 nov, 16:14
Afbeelding
Vlag tegen Huiselijk Geweld Algemeen 30 nov, 16:05
Afbeelding
Succesvol jubileumjaar Kunstkring Algemeen 30 nov, 16:03