Afbeelding

Praat mee over de concept-programmabegroting 2023

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Na enkele financieel lastige jaren ligt er een conceptbegroting waarbij er volop ruimte is om invulling te geven aan ambities uit het coalitieakkoord. Alleen het vierde jaar van deze meerjarenbegroting (2026) kent vanwege een aangekondigde rijks korting op het gemeentefonds, nog een nadelig saldo. Wat vinden de raadsleden van de door het college gepresenteerde conceptbegroting? En welke vragen hebben zij over het boekwerk, dat in z’n geheel te lezen is op brummen.nl/begroting? Het zijn vragen die vermoedelijk aan bod komen tijdens het speciale begrotingsforum op donderdagavond 6 oktober. Iedereen is van harte welkom deze bijeenkomst in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis bij te wonen. Aanvang van de vergadering is 19.00 uur. 

De concept-programmabegroting is feitelijk het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen. In de begroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente om de begroting vast te stellen. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken, vindt eerst een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfsprekend hebben de raadsleden dan ook alle gelegenheid om de leden van het college vragen te stellen. Vervolgens brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 20 oktober het echte debat los. Deze raadsvergadering begint die dag al om 16.00 uur en is live bij te wonen in de raadszaal, maar ook te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep RTV Veluwezoom. Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties) vast.

Naast de begroting voor volgend jaar buigen de gemeenteraadsleden zich tijdens het begrotingsforum ook over de tweede bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2022. Met dit document legt het college verantwoording af over de inhoudelijke maar vooral ook financiële situatie van het huidige begrotingsjaar.

Meepraten? Dat kan! 

Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan tijdig door aan de raadsgriffier mevrouw Balduk. Zij is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33.

Stukken

De agenda met de bijhorende stukken van het begrotingsforum kunt u raadplegen op de speciale pagina van de gemeenteraad op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Ook liggen er exemplaren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek. Over de concept-programmabegroting is er overigens ook een aparte pagina met veel (achtergrond)informatie. Deze pagina vindt u op via www.brummen.nl/begroting. 

!
Afbeelding
Expositie autokunst Hans Baakman bij Gallery Aaldering Algemeen 23 sep, 09:39
Afbeelding
Kunsttentoonstelling ‘een dunne lijn’ geopend Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Nieuwe clubkampioenen IJsselruiters Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Winkel en appartementen op plek Blokker Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Het dak gaat van het marktplein af! Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Hoera, mijn pensioen wordt verhoogd of ……..? Ingezonden 23 sep, 09:00
Afbeelding
Dorpen weer een stukje schoner Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Sassette zoekt baasje Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Eerste werkbezoek college: Circulus Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Chroomverdacht Columns 23 sep, 09:00
Afbeelding
Bezwaar uit Loenen tegen inhaalverbod Kanaalweg Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Provincie stelt ontwerp bestemmingsplan vast Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Zaterdag 8 Oktober: De Bewust Gezond Markt Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Eerste werkbezoek college: Circulus Algemeen 23 sep, 09:00