Afbeelding

Gezamenlijk raadsforum over vier raadsvoorstellen

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - De gebruikelijke besluitvormende raadsvergadering in juni staat gepland voor donderdag 23 juni. Om deze vergadering goed voor te bereiden vindt op donderdag 9 juni een raadsforum plaats. Omdat het gaat in totaal gaat om vier concrete raadsvoorstellen, vindt er e´e´n gezamenlijk raadsforum plaats waarin de uiteenlopende voorstellen aan bod komen. Het forum begint om 19.00 uur en is openbaar. Iedereen is dus van harte welkom om de vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Forumvergaderingen worden niet meer live worden uitgezonden via website of lokale omroep. Dit in tegenstelling tot de besluitvormende raadsvergadering die wel via het televisiekanaal van de lokale omroep live wordt uitgezonden.

Tijdens een raadsforum worden er ge´e´n besluiten genomen. Wel kunnen bezoeker meepraten over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. En is er de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat. Verder buigt de raad zich over de lijst met ingekomen en te verzenden stukken.

Raadsvoorstellen

De 4 voorstellen die het college aan de gemeenteraad voorlegt, gaan over uiteenlopende onderwerpen. Zo buigt de raad zich over de jaarstukken 2021. Het college heeft in beeld gebracht hoe het begrotingsjaar 2021 is verlopen en wat de financie¨le gevolgen daarvan zijn. Op de agenda staat overigens ook een voorstel over de jaarstukken 2021 van de Regio Stedendriehoek, een samen- werkingsorganisatie waarvan Brummen deel uit maakt. Dat voorstel bevat overigens ook de conceptbegroting 2023 van dit samenwerkingsverband.

Verder bespreekt de raad het voorstel voor een bestemmingsplanwijziging voor het perceel Meidoorn- laan 18a en 18b in Brummen. Dit plan moet een woonzorgvoorziening met 20 plaatsen voor dementerenden mogelijk maken. Het vierde en laatste voorstel dat wordt besproken is een wijziging van de verordening van een belangrijke adviesorgaan van de gemeente, de Maatschappelijke Adviesraad. Met deze verandering voldoet de verordening weer aan recente wetgeving en de lokale uitvoeringspraktijk.

Meepraten? Dat kan!

De agenda’s met de achterliggende stukken van het forum kunt u binnenkort downloaden van de speciale pagina van de gemeenteraad op onze website www.brummen.nl. Ook kunt u vanaf dan een gratis exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek. Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan door aan de griffie van de raad. Doe dit via mailadres griffie@brummen.nl of telefoonnummer (0575) 56 85 31.

Extra forum op 2 juni

Overigens buigt de gemeenteraad zich op donderdag 2 juni tijdens een speciaal raadsforum over enkele kortgeleden door het demissionaire college gepresenteerde financie¨le documenten: de eerste Bestuursrapportage 2022, de actualisatie van de risico-inventarisatie en de Perspectiefnota 2023-2026. Meer hierover leest u op ww.brummen.nl/perspectiefnota.

!
Afbeelding
Expositie autokunst Hans Baakman bij Gallery Aaldering Algemeen 23 sep, 09:39
Afbeelding
Kunsttentoonstelling ‘een dunne lijn’ geopend Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Nieuwe clubkampioenen IJsselruiters Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Hoera, mijn pensioen wordt verhoogd of ……..? Ingezonden 23 sep, 09:00
Afbeelding
Dorpen weer een stukje schoner Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Winkel en appartementen op plek Blokker Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Het dak gaat van het marktplein af! Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Sassette zoekt baasje Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Eerste werkbezoek college: Circulus Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Chroomverdacht Columns 23 sep, 09:00
Afbeelding
Bezwaar uit Loenen tegen inhaalverbod Kanaalweg Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Provincie stelt ontwerp bestemmingsplan vast Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Zaterdag 8 Oktober: De Bewust Gezond Markt Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Eerste werkbezoek college: Circulus Algemeen 23 sep, 09:00