Eerste besluitvormende raadsvergadering in het nieuwe jaar
Logo brummensnieuws.nl

Eerste besluitvormende raadsvergadering in het nieuwe jaar

  Gemeentenieuws

BRUMMEN – De eerste besluitvormende raadsvergadering in het nieuwe jaar staat gepland voor donderdagavond 21 januari. Er staan 4 inhoudelijke voorstellen op de agenda, allen als ‘bespreekstuk’. Dit wil zeggen dat er over deze voorstellen eerst gedebatteerd gaat worden, voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. Deze conclusie is getrokken tijdens het raadsforum van donderdagavond 7 januari. Ook deze raadsvergadering vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Via de gemeentelijke website www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom is de vergadering op
21 januari voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen.

De 4 onderwerpen waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen zijn divers qua onderwerp. Zo vraagt het college de gemeenteraad bijvoorbeeld om het gemeentelijke grondbeleid en bijhorende grondprijzen te actualiseren. Ook buigt de raad zich over een verzoek om de coördinatieregeling toe te passen voor de ontwikkeling van een zorgcomplex op het perceel Meidoornlaan 18 a/b in Brummen. Een derde raadsvoorstel waarover een besluit wordt genomen is de vaststelling van een verordening waarin de maximumtermijn wordt geregeld om te beslissen op een aanvraag voor schuldhulpverlening. De natuurontwikkeling in Cortenoever staat centraal bij het vierde raadsvoorstel. 

Vergaderstukken 

U kunt de vergaderstukken binnenkort raadplegen via de website www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er dan voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Verder kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. 

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: