Eerste opinie raad gevraagd over afspraken met provincie
Logo brummensnieuws.nl

Eerste opinie raad gevraagd over afspraken met provincie

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Donderdagavond 10 december vindt er een extra raadsvergadering plaats. In deze vergadering krijgen de fracties uit de gemeenteraad gelegenheid hun opinie te geven over een onderwerp dat nog in ontwikkeling is. Dit maal gaat het om de samenwerking van de gemeente Brummen met de provincie Gelderland. Deze samenwerking wordt volgend jaar vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst. Over 2 onderdelen uit de concept-overeenkomst vraagt het college alvast een voorlopig oordeel van de gemeenteraad. Dit gebeurt op donderdagavond 10 december vanaf 20.30 uur. Deze opiniërende raadsvergadering is vanwege de coronamaatregelen online voor iedereen te volgen via de gemeentelijke website www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.

De gemeente Brummen zet onder de titel ‘Brummen Robuust’ stappen om de basis op orde te brengen en toe te groeien naar een vitale en financieel gezonde gemeente. Hierbij zoekt de gemeente weloverwogen de samenwerking met de provincie. Drie belangrijke onderwerpen zijn hierbij aan de orde, namelijk het verder versterken van de bestuurskracht van de gemeente, het verbeteren van de financiële situatie en de samenwerking binnen het programma Eerbeek Loenen 2030. De samenwerking wordt in 2021 officieel vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst. Omdat het gemeentebestuur een aantal onderdelen voortvarend gaat oppakken, worden de afspraken over bestuurskrachtverbetering en financiën nu vast voorgelegd aan de gemeenteraad. Afspraken over de taakverdeling binnen het programma Eerbeek Loenen 2030 worden momenteel nog uitgewerkt. De afspraken hierover volgen op een later moment. 

Meepraten tijdens een opiniërende raad?
Een opiniërende raadsvergadering is bij uitstek de gelegenheid voor inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties om de gemeenteraad te laten weten wat zij van een onderwerp vinden. Men moet zich vooraf melden bij de griffier van de raad. Dit kan via het telefoonnummer (06) 40814728 of het mailadres griffie@brummen.nl. Vermeldt daarbij uw telefoonnummer, zodat de raadsgriffier met u kan overleggen. Een mondelinge’ reactie in het gemeentehuis (via een digitale verbinding) behoort tot de mogelijkheden. Bij een schriftelijke inbreng wordt uw inbreng zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar de 19 raadsleden. Ook wordt uw bijdrage (met uw instemming en eventueel anoniem) geplaatst bij de vergaderstukken op de raadswebsite. Voor eventuele vragen over deze werkwijze kunt u uiteraard bellen met de raadsgriffier.

De agenda en het raadsvoorstel dat aan bod komt tijdens deze opiniërende raadsvergadering vindt u op de speciale raadswebsite (www.brummen.nl/gemeenteraad). 

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: