Logo brummensnieuws.nl

Gemeenteraad neemt besluit over 2 besluiten

  Gemeentenieuws
Foto:

BRUMMEN/ EERBEEK - In de maand september neemt de gemeenteraad op 2 momenten besluiten.
Zo werden er afgelopen donderdagavond 3 september al over 9 raadsvoorstellen (als ‘hamerstuk’) een positief besluit genomen. Dit gebeurde direct aansluitend aan het raadsforum.

De tweede besluitvormende raadsvergadering in deze septembermaand is op donderdagavond

17 september. Dan staan er nog 2 raadsvoorstellen op de agenda. Ook deze raadsvergadering vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Via de gemeentelijke website www.brummen.nl  en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom is de vergadering voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen. 

Over 2 onderwerpen die tijdens het raadsforum van 3 september aan bod kwamen, willen de raadsleden dus nog met elkaar in gesprek voordat zij hierover een besluit nemen. Eén daarvan betreft de Regionale Energie Strategie (afgekort RES). Samen met andere gemeenten in de Cleantechregio heeft de gemeente Brummen een conceptversie van de RES opgesteld. De gemeenteraad heeft nu de gelegenheid hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Duidelijk is dat alle fracties in de gemeenteraad dit onderwerp erg belangrijk vinden. De raad vindt het cruciaal om op zorgvuldige wijze inbreng te leveren die meegenomen kan worden in het vervolgtraject. 

Het tweede raadsvoorstel dat op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 17 september staat is de vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan voor fase 2 van het uitbreidingsplan voor de Eerbeekse woonwijk Lombok Zuid. Het beeldkwaliteitsplan biedt spelregels om een goede en samenhangende visuele uitwerking van dit bouwplan na te streven. Het plan biedt zowel het ontwerpkader van de projectontwikkelaar als het toetsingskader van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Vergaderstukken 

U kunt de vergaderstukken weer raadplegen en downloaden via www.brummen.nl/gemeenteraad.
Beschikt u niet over een computer, dan kunt u een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen afhalen bij het Brummense gemeentehuis.

Meer berichten
 


Week 38

In de krant van week 38 zat geen puzzelDe oplossing voor week 9: