Gesprek over Regionale Energie Strategie hervat na pauze door coronacrisis
Logo brummensnieuws.nl

Gesprek over Regionale Energie Strategie hervat na pauze door coronacrisis

  Gemeentenieuws

REGIO - Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en provincie Gelderland samen met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Concept Regionale Energiestrategie (RES). In maart 2020 was de Concept RES klaar. De volgende stap was het bespreken van de Concept RES met bewoners en volksvertegenwoordigers. Door de coronacrisis was het niet mogelijk om bijeenkomsten op persoonlijke en interactieve manier aan te gaan. Daarom besloten we het proces stil te leggen. Vanaf 1 augustus zien we weer mogelijkheden het gesprek aan te gaan. Dankzij de inzet van digitale hulpmiddelen in combinatie met bijeenkomsten kunnen meer mensen dan ooit meepraten, -denken en -doen.

In de Concept RES is beschreven Waar, Waarom en Hoe we in onze regio in de komende jaren met energie uit wind en zon een forse vermindering van CO2 willen realiseren. Op het digitaal RES- platform vindt u de complete Cleantech Regio Concept RES. Ook staan hier binnenkort alle data en mogelijkheden om mee te praten in uw gemeente. Alle gemeenten bieden u de mogelijkheid om een reactie te geven, zowel tijdens een van de vele bijeenkomsten, als via het digitaal RES-platform en per post. De gesprekken en (digitale) bijeenkomsten hierover zijn van 1 augustus tot begin 2021. Deze zijn bedoeld om reacties op te halen op de Concept RES. Deze reacties worden verwerkt en waar mogelijk meegenomen in de definitieve RES.

Een duurzame samenleving in een duurzaam landschap                     

Vlak voor 1 juli 2021 zullen de zeven gemeenteraden in onze regio de definitieve RES vaststellen: het stappenplan waarmee we in onze regio de overgang maken naar schone energie. De definitieve RES is gericht op de productie van duurzame energie door zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Onze regio is een heel mooi stukje Nederland, waar we voorzichtig mee om willen en moeten gaan.                                        

De definitieve RES bieden we op 1 juli 2021 aan, aan het Rijk. Samen met de definitieve energiestrategiee¨n van de andere 29 energieregio’s, moet dat leiden tot landelijk 49% minder CO2- uitstoot in 2030, waarbij de Gelderse doelstelling 55% CO2-reductie is. Iedere twee jaar wordt de Regionale Energie Strategie opnieuw bekeken, tegen het licht van de laatste technische ontwikkelingen en maatschappelijke inzichten.                      

Wie zijn de Cleantech Regio

De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, ondernemers en onderwijs in onze regio. Voor de RES wordt in de Cleantech Regio samengewerkt door de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio. Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energie Strategie West-Overijssel.                                        

Digitaal RES-platform

U vindt de Cleantech Regio Concept RES en alle informatie over de totstandkoming van de RES op het digitaal RES-platform via www.cleantechregio.nl/res.

Meer berichten
 


Week 02

In week 2 stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: