Logo brummensnieuws.nl

Beperkte agenda besluitvormende raadsvergadering

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK – De besluitvormende raadsvergadering op 20 februari kent een beperkte agenda. Er staan namelijk drie voorstellen op de agenda. Het gaat om twee raadsvoorstellen en e´e´n aangekondigde motie over een niet op de agenda staand onderwerp. De agenda van deze besluitvormende raadsvergadering komt voort uit het raadsforum van afgelopen donderdag. De besluitvormende vergadering van 20 februari vindt plaats in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis. De bijeenkomst is zoals gebruikelijk openbaar en begint om 20.00 uur. U bent weer van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

De twee raadsvoorstellen waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen lopen qua onderwerp nog uiteen. Allereerst buigt de gemeenteraad zich over het integrale veiligheidsplan voor de komende 4 jaar. Dit plan is opgesteld in nauwe samenwerking met politie en openbaar ministerie. Het geeft richting aan het veiligheidsbeleid en beschrijft vooral ook de belangrijkste thema's voor de komende 4 jaar. Op basis van dit plan wordt door het college een jaarlijks uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. Het tweede raadsvoorstel op de agenda gaat over de uitgangspunten die de regionale gezondheidsorganisatie GGD hanteert voor de begroting voor het jaar 2021. Door vroegtijdig kenbaar maken van zienswijzen kunnen de gemeenteraden van de 22 bij de GGD Noord- en Oost Gelderland aangesloten gemeenten invloed uitoefenen op het beleid van de GGD.

Het derde inhoudelijke onderwerp dat op de agenda staat heet een zogenoemde 'motie vreemd aan de orde van de dag'. Dit wil zeggen dat een politieke partij een uitspraak van de gemeenteraad wil over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De GroenLinks-fractie heeft een motie voorbereid waarin de fractie het college oproept zich sterk te maken voor 'tijdelijke natuur'. Het gaat hierbij om het inzetten van braakliggende terreinen voor tijdelijke natuur.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken raadplegen via de website www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Verder kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: