Logo brummensnieuws.nl

College presenteert: 'Regiovisie Samen tegen huiselijk geweld'

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Tot en met vrijdag 6 maart 2020 kan iedereen een reactie geven op de concept Regiovisie "Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023", de bijhorende uitvoeringsagenda en de lokale speerpunten. Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om deze conceptvisie vrij te geven voor inspraak. Voordat de gemeenteraad hierover een definitief besluit neemt, kunt ook u uw mening geven over de regiovisie, evenals over de uitvoeringsagenda en lokale paragraaf. Op de gemeentelijke website www.brummen.nl is de concept Regiovisie Samen tegen huiselijk geweld en de bijhorende documenten te lezen.

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk om huiselijk geweld te voorkomen en aan te pakken. Maar we kunnen dit niet alleen. Daarom werkt de gemeente Brummen nauw samen met veertien gemeenten van de regio's Noord-Veluwe en Midden IJssel/Oost-Veluwe. In 2019 zijn veel gesprekken gevoerd met organisaties en mensen die direct of via hun werk betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld. Zij hebben de gemeente geholpen om de ingredie¨nten te verzamelen voor deze nieuwe (concept) Regiovisie voor 2020 tot en met 2023 die nu voor inspraak is vrijgegeven.

Voortbouwen op fundament

Met de concept regiovisie en uitvoeringsagenda bouwt het gemeentebestuur voort op het fundament dat we de afgelopen jaren gelegd hebben. Voor de komende jaren moeten we extra aandacht geven aan een aantal zaken, zodat onze aanpak van huiselijk geweld effectiever wordt. Zo moeten we werk gaan maken van betere samenwerking met als doel dat er een samenhangende aanpak ontstaat voor gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Met aandacht voor alle leefgebieden. Dat vraagt afstemming tussen zorg, veiligheid, onderwijs en participatie. De visie geeft ook aan dat preventie en alertheid cruciaal is. De praktijk wijst uit dat gemeente en hulpverleners pas meldingen krijgen als de politie al in beeld is. Verder is een speerpunt om Team voor Elkaar, WerkFit Brummen en lokale partijen te versterken met expertise op huiselijk geweld. Maar vooral met een heldere opdracht en randvoorwaarden om goed te kunnen samenwerken met alle betrokken partijen.

Uw reactie is welkom

De concept regiovisie Samen tegen huiselijk geweld, inclusief de uitvoeringsagenda en lokale paragraaf is te vinden op de gemeentelijke website. Ook kunt u het document inzien bij de balie van het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek. Wilt u een reactie geven? Dat kan! Doe dit dan schriftelijk en uiterlijk op vrijdag 6 maart 2020. Stuur uw reactie naar het College van B&W, postbus 5, 6970 AA Brummen. Doe dit met vermelding van 'inspraakreactie regiovisie Samen tegen huiselijk geweld'. Ook heeft u de mogelijkheid om via een e-mailbericht te reageren. Richt deze dan aan mevrouw M. Luttenberg via het e-mailadres m.luttenberg@brummen.nl.

Vervolg

Alle reacties die het college van burgemeester en wethouders ontvangt worden bestudeerd en meegewogen in het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Het is de verwachting dat de gemeenteraad in mei 2020 een besluit neemt over de regiovisie.

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: