Logo brummensnieuws.nl

Eerste besluitvormende raadsvergadering in nieuwe jaar

  Gemeentenieuws

BRUMMEN - De eerste besluitvormende raadsvergadering in het nieuwe jaar belooft een korte bijeenkomst te worden. Er staan vier inhoudelijke voorstellen op de agenda, maar wel als 'hamerstuk'. Dit wil zeggen dat er over deze voorstellen naar verwachting niet gedebatteerd gaat worden. Deze conclusie is getrokken tijdens het raadsforum van donderdag 9 januari. De besluitvormende vergadering van 23 januari vindt plaats in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis. De bijeenkomst is zoals gebruikelijk openbaar en begint om 20.00 uur. U bent weer van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

De vier onderwerpen waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen zijn divers qua onderwerp. Zo vraagt het college de gemeenteraad bijvoorbeeld om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, maar ook ligt er een voorstel voor een nieuwe verordening op de vergadertafel die gaat over de ondergrondse infrastructuur (AVOI). De gemeenteraad neemt ook een besluit over het aanwijzen van een tweede lid en een plaatsvervangend lid voor de regioraad van de Regio Stedendriehoek. Dit is nodig omdat de samenstelling van het college in november is gewijzigd en daardoor nieuwe bestuurders voorgedragen moeten worden. Het vierde en laatste raadsvoorstel moet het mogelijk maken dat er twee parkeerplaatsen voor aanwonenden nabij het perceel Stuijvenburchstraat 139 in Eerbeek komen. Om dit te kunnen doen moet dit grond aan de openbaarheid worden onttrokken. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken raadplegen via de website www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Verder kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 2

In week 2 was er geen puzzelDe oplossing voor week 36: