Logo brummensnieuws.nl

Start campagne om geldzorgen bespreekbaar te maken

  Gemeentenieuws
Foto: Marja Poldermans

BRUMMEN/ EERBEEK - Binnenkort ontvangt iedereen in de gemeente Brummen een opvallende kaart in de brievenbus. Deze bijzondere kaart maakt onderdeel uit van een gemeentelijke campagne waarin het voorkomen en tegengaan van schuldenproblematiek bij inwoners centraal staat. "Juist door dit onderwerp bespreekbaar te maken en aan te geven waar mensen voor hulp en advies terecht kunnen, willen we inwoners met financiële problemen helpen." Reden voor verantwoordelijk wethouder om persoonlijk de eerste kaart te overhandigen aan Willem van de Bilt, consulent bij het Steunpunt Geld en Administratie in onze gemeente.

Voor het gemeentebestuur is het bieden van hulp aan mensen die geldzorgen hebben belangrijk. "In onze gemeente hebben we een scala aan mogelijkheden om mensen te helpen. Maar nog beter is het als we met elkaar kunnen voorkomen dat mensen in financiële problemen komen", legt Van Ooijen uit. "Daarom vragen we in de komende tijd aandacht voor dit probleem. Want er zijn meer mensen die geldzorg hebben dan we misschien denken. Één op de vijf huishoudens kan bijvoorbeeld onverwachte rekeningen niet meteen betalen. Dat mag niet leiden tot schaamte of sociaal isolement. Het is belangrijk om te weten dat er allerlei personen zijn die kunnen en willen helpen. En dat we regelingen hebben die ervoor zorgen dat je toch mee kunt doen aan activiteiten in onze samenleving."

Een belangrijke plek in onze gemeente als het gaat om hulp en advies rondom geldzaken en allerlei administratieve aangelegenheden, is het Steunpunt Geld en Administratie. Dit steunpunt wordt bemenst door deskundige medewerkers van Stichting Welzijn Brummen. Zij helpen inwoners gratis! Vooraf een afspraak maken is niet nodig. Iedere dinsdagochtend van 9 tot 12 uur kan men binnenlopen bij het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Een dag later is er  tussen 9 en 12 is er eenzelfde gelegenheid in Plein 5 in Brummen. Het steunpunt is daarnaast op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer  0575 - 56 19 88.

Tijdig problemen onderkennen

Eén van de medewerkers van het Steunpunt is Willem van de Bilt. "Het is belangrijk dat mensen niet rond blijven lopen met geldzorgen. Er over praten is al een belangrijke eerste stap." Hij is daarom blij met het initiatief om via een campagne extra aandacht te vragen voor dit onderwerp. "Zo'n actie kan het bewustzijn bij iedereen vergroten. Want het is goed dat we met elkaar proberen mensen met financiële problemen te steunen. Dat iemand geldzorgen heeft merk je vaak aan kleine dingen. Iemand gaat bijvoorbeeld niet meer op stap of met vakantie. Verjaardagen van kinderen worden niet meer gevierd. Of enveloppen liggen ongeopend op een stapel. Je kunt grote problemen voorkomen door hier tijdig op in te springen. Wat zou het mooi zijn als we tijdig mogelijke probleemsituaties in beeld hebben en actie kunnen ondernemen. Als steunpunt kunnen we mensen helpen om een goed inzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven. Of uitzoeken of ze recht hebben op toeslagen, aanvullende of bijzondere bijstand." Van de Bilt laat weten dat ook de vrijwilligers van het budget adviescentrum daarbij een belangrijke rol vervullen.

Voorkomen beter dan genezen

Het Steunpunt Geld en Administratie heeft ook goede contacten met Team voor Elkaar. In samenwerking met dit wijkteam en PlanGroep wordt een traject schuldhulpverlening opgezet als er ernstige, moeilijk oplosbare schulden zijn. "Maar voorkomen is beter dan genezen", stellen Van Ooijen en Van de Bilt gezamenlijk vast. Reden om iedereen informatie te geven over de impact van geldzorgen. Maar ook om duidelijk te maken dat laagdrempelig, via het Steunpunt Geld en Administratie, een luisterend oor en een helpende hand in onze gemeente aanwezig is.

Meer berichten
 


Week 38

In de krant van week 38 zat geen puzzelDe oplossing voor week 9: