Logo brummensnieuws.nl

Besluitvormende vergadering op 19 december

  Gemeentenieuws

BRUMMEN - De verbreding van het fietspad aan het Hallsepad, het actualiseren van het minimabeleid en schuldhulpverlening en de vaststelling van een verzamelverordening voor taken op het gebied van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Het zijn enkele van de onderwerpen waarover de gemeenteraad op donderdagavond 19 december in debat gaat. In totaal telt de agenda zes inhoudelijke voorstellen met weer uiteenlopende onderwerpen. Een afwisselende agenda dus voor de laatste vergadering van de gemeenteraad in dit vergaderjaar. U bent van harte welkom om de bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis bij te wonen.

De vergadering begint om 20.00 uur met een aantal vaste onderwerpen, waaronder de lijst met ingekomen en te verzenden stukken. Maar ook vindt er naar verwachting een personele wisseling binnen de gemeenteraad plaats. Het VVD-raadslid Hans Mullink heeft laten weten te stoppen met het raadswerk. Zijn plek wordt naar verwachting ingenomen door de heer Peter-Paul Steinweg. Voordat hij wordt benoemd, worden de zogeheten geloofsbrieven onderzocht.

Inhoudelijke voorstellen

Over e´e´n raadsvoorstel voert de gemeenteraad naar verwachting ge´e´n debat en wordt er direct een besluit genomen. Het gaat om de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Brummen en Voorst over de Rekenkamercommissie die voor beide gemeenten actief is. De overige vijf voorstellen staan op de agenda onder het kopje 'bespreekstukken' vermeld. Het is de verwachting dat de raadsleden over deze onderwerpen met elkaar in debat gaan, voordat zij een besluit hierover nemen.

Ee´n van de zes inhoudelijke onderwerpen is het raadsvoorstel om een bestemmingsplan te wijzigen om een deel van het fietspad aan het Hallsepad te verleggen. Een ander raadsvoorstel gaat over enkele regelingen in het sociale domein, namelijk de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Het college stelt de raad voor deze geactualiseerde regelingen op te nemen in e´e´n zogenoemde verzamelverordening. Ook neemt de raad een besluit over een voorstel om het beleid gericht op inwoners met een laag inkomen (minima) en schuldhulpverlening te actualiseren. Bij deze actualisatie wordt rekening gehouden met de invoering van de Voorzieningenwijzer in de periode 2020-2023. Verder spreekt de raad zich uit over de herbenoeming van de voorzitter van de rekenkamercommissie Brummen-Voorst. Dit geldt ook voor het verlengen van het contract met de gemeenteaccountant voor volgend jaar.

Vergaderstukken

De vergaderstukken vindt u op de website www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden binnenkort weer exemplaren klaar bij de receptie van het gemeentehuis en het Eerbeekse Servicepunt. De besluitvormende bijeenkomst is zoals gebruikelijk openbaar en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk. De raadsfora zijn hiervoor het uitgelezen moment.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: