Logo brummensnieuws.nl

Klein leed

  Columns

COLUMN - Een ‘Wet van Alles of Niets’ noemt De Volkskrant de Omgevingswet, die 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriële regelingen van de ruimtelijke ordening moet gaan vervangen. ‘Integraliteit’ (‘allesomvattend’ volgens Van Dale) is het codewoord van de Omgevingswet.

Samenhang is niet iets van de nationale politiek alleen, lokaal wordt evenzeer opmerkzaamheid voor de gevolgen van de overheidsbureaucratie verlangd. Er waren tijden dat een benzinestation zich pas mocht vestigen als het maatschappelijke projecten in de vestigingsgemeente sponsorde. Met welwillende medewerking van de gemeente(raad).

Op de Wasacker in Eerbeek worden een vestiging van de Action en een uitbreiding van de Plus voorbereid. Als er geen sponsor opduikt wordt de Wereldwinkel, die met een minimaal budget door vrijwilligers wordt gerund, uit de markt geprijsd. Het is klein leed, maar de gemeenteraad zou het zich aan moeten trekken.

De gemeente denkt na over de vervanging van de Ja/Nee-stickers op brievenbussen, die er voor zorgen dat mensen de Regiobode en het Brummens Nieuws kunnen ontvangen zonder begeleidende reclamefolders. Wie geen sticker plakt krijgt naast de huis-aan-huisbladen een dik pak reclame mee bezorgd. Waar de gemeente over denkt is een omkering: Zonder een ja-sticker geen blad en geen folder in de bus. Het zou papier kunnen besparen, maar de uitgevers van de huis-aan-huisbladen vrezen dat het aantal open brievenbussen afneemt door nonchalance en onwetendheid van de mensen achter de deur. Minder communicatie en hogere bezorgkosten zijn de gevolgen, denken zij. De brievenbus is voor veel (oudere?) mensen een opening naar de maatschappij. Plak hem niet af.

(Voor wie mij van belangenverstrengeling verdenkt vanwege het vorenstaande: Ik heb geen aandelen in het Brummens Nieuws en mijn ingezonden stukjes zijn weggevertjes.)

Muus Groot

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: