Logo brummensnieuws.nl

Lege voorkamer

  Columns

COLUMN - ‘Geen achterkamertjespolitiek, geen krampachtige coalitie, maar een gemeente die daadwerkelijk luistert naar de wensen van de inwoners’. Dat belooft een nieuwe ‘burgerpartij’ in Berkelland. In De Stentor klaagden de oprichters over raadsleden die niet luisteren naar de burger, over bureaucratie en over onnodig ingewikkelde regelgeving. Nog maar één obstakel belemmert hun intocht in de gemeenteraad van Berkelland: hoe komen we aan een stuk of tien actieve mensen op de kandidatenlijst.

De landelijke partijen zijn allang niet meer de kathedralen waar de kiezers massaal te kerke gaan. Lokale tegenpartijen vind je in veel gemeenten. Tussen 1992 en 2017 was het IPV de lokale partij van Brummen. Met als herhaald thema: deskundige burgers weten het vaak beter dan de ambtenarij. Het ongenoegen over ‘achterkamertjespolitiek’ beheerste ook het IPV, maar toen het in 2014 als grootste partij zelf aan de macht kwam en een coalitie vormde met de VVD, bleek het IPV toch ook van de ‘oude politiek’ te zijn. Lokaal Brummen, de opvolgende lokale partij, viel op door interne strubbelingen en eindigde in drieën. (Lokaal belang, Democratisch Brummen en Hofman-Kleverwal). Even gemakkelijk als ze de traditionele partijen ‘achterkamertjespolitiek’ of ‘links praten en rechts doen’ verwijten, worden ze door hun eigen kleine achterban van hetzelfde beticht. Het gebrek aan structuur maakt van een inhoudelijk debat al gauw een richtingen-, of zelfs personenstrijd. De gevestigde partijen hebben wel een duidelijke structuur, maar die wordt aangetast door vergrijzing en apathie.

Niet het achterkamertje is het probleem, maar de lege voorkamer. De verkiezingsprogramma’s zijn varianten van dezelfde algemeenheden: sociaal, klimaatbewust en zuinig. Niemand wil een ‘one issue partij’ (*) zijn met een concreet plan voor een windmolen en zonneparken, een gedetailleerd veilig-verkeersplan in Eerbeek, of het grote geluk van gemeentelijke herindeling. Het ontbreekt in de politiek niet aan een luisterend oor, maar aan inspirerend leiderschap.

Muus Groot

*) partij met één allesoverheersend thema

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: