Logo brummensnieuws.nl

Liefdadigheid

  Columns

COLUMN - Veel burgers hebben de indruk nauwelijks gehoord te worden over het klimaatbeleid. Bijvoorbeeld bij de komst van windmolens en zonneparken. Een wijsgerige commissie onder leiding van oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft bedacht dat de tegenstellingen overbrugd kunnen worden door een burgerforum van betrokken mensen. Zij moeten intensief mee kunnen praten over vraagstukken die te maken hebben met de klimaattransitie. 

In Lochem dreigt een medische hulpmiddelenbank te verdwijnen. Het gaat om een particuliere stichting van vrijwilligers die mensen aan een rollator, rolstoel of krukken helpt als ze het niet breed hebben. De Stentor berichtte erover. Het is een burgerinitiatief zoals de voedselbanken. Dat had Marga Klompé in 1963 zeker niet voor ogen toen ze de Algemene Bijstandswet maakte. Die wet maakt van een menswaardig bestaan een recht in plaats van een gunst. Om politiek gewenste ‘inkomensplaatjes’ te kunnen maken hebben haar opvolgers het sociaal domein behangen met een scherm van regels en instanties. 

Bij de overheid vertaalt het rechtsstatelijke zich vaak in bureaucratische drempels. Het resultaat is een ondoordringbaar overheidsloket en de kindertoeslagaffaire. Van de week bleek dat tweehonderd gemeenten deurwaarders een te hoog beslag lieten leggen op bijstandsontvangers met schulden. En laat je de bureaucratie achterwege bij de staatsteun voor het bedrijfsleven dan lekken er miljoenen weg naar buitenlandse aandeelhouders. 

De komende jaren wordt er honderd miljoen op de kinderbijslag bezuinigd om een verbeterplan van het UWV te kunnen betalen. In onze kleine gemeenschap wordt de begroting 160duizend euro opgehoogd om de administratieve chaos op het sociale domein te beteugelen. Soms kun je beter te maken hebben met de verdelende rechtvaardigheid van meelevende burgers dan met de bureaucratie van de overheid. Een hulpmiddelenbank is vast niet het enige dat bij een liefdadigheidsorganisatie in goede handen is. 

Muus Groot

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: