Logo brummensnieuws.nl

AGOVV

  Columns

COLUMN - B en W van Brummen hebben een nota gemaakt, de Perspectiefnota, waarin ze melden dat de gemeente aan de rand van een faillissement staat. Aan de raad is gevraagd suggesties te doen voor een zuinige toekomst vanaf 2021. Een uitnodiging waarop vorige week tijdens een videovergadering gereageerd werd met algemeenheden over democratie, medemenselijkheid, solidariteit en duurzaamheid. Woorden die wat betekenen als je ze invulling geeft. Dat ontbrak.

De volksvertegenwoordigers Hofman en Kleverwal, gekozen als Lokaal Belang, met ruzie overgetapt naar Democratisch Brummen, daar alweer met ruzie vertrokken, begonnen hun nieuwe status met plichtsverzuim. Zij waren er niet.

Alleen de VVD kwam met concrete suggesties: Sluit het gemeentekantoortje in Eerbeek. Laat de ambtenaren thuis werken en verhuis de welzijnstichting SWB, inclusief biljarts (?), naar het gemeentehuis. Maak bieb, sport en zwembad zelfvoorzienend. Besteed de bijzondere bijstand uit aan goede doelenorganisaties en wees strenger met huishoudelijke hulp. Op het gebied van de zorg staat de VVD tegenover de PvdA. Hoewel? Rücksichtslos op sociaal beleid bezuinigen mag niet, maar besparen door herbronnen kan wel, zei PvdA-leider Berend Klok. Herbronnen staat volgens wethouder Van Burgsteden voor ‘scenario’s waarbij de financiën bepalend zijn’. Van de coalitiepartijen PvdA, CDA, D66 en Groen Links mag Brummen terug naar drie wethouders, zoals de VVD voorstelt, maar niet nu. Terwijl de strekking van de perspectiefnota is: doe het nu.

De Perspectiefnota vertoont herkenbaar veel van het gedachtegoed van VVD-leider Peter Paul Steinweg. Hij had hem kunnen schrijven. Maar toen het erop aankwam stemde Peter Paul tegen zichzelf. Hij moest wel, want toen hij even aarzelde - kon het niet ter kennisneming? - drong zijn radicale fractiegenote Carla Wijnhoven aan op hoofdelijke stemming.

Steinweg denkt dat Brummen jong talentvol ambtenarenvolk moet kunnen lokken.’ Laat Brummen een opleidingsgemeente zijn à la Go Ahead Eagles opleidingsschool.‘Trek de talenten aan, profiteer een paar jaar en laat ze gaan’. Mij doet de Perspectiefnota eerder denken aan het mislukte profavontuur van AGOVV.

Muus Groot

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: