Logo brummensnieuws.nl

Niet voor elkaar

  Columns

COLUMN - De managementstijl van mediamagnaat Joop van den Ende is overal bovenop zitten, niets laten lopen. De wijkteams van Buurtzorg Nederland zijn zelfsturend. Ze werken zonder hiërarchie. Tussen deze uitersten bestaat een waaier aan bestuurs- en managementmodellen. De lopende band vraagt ander management dan het ziekbed of een redactie. Planning, kostenbewaking, marktontwikkeling en personeelsbeleid zijn vaste ingrediënten. De beste managers hebben niet alleen van geld verstand, maar ook van hun vakgebied, zoals Joop van den Ende en de Buurtzorgteams. En iemand als Ernst Kuiper van het Erasmus Medisch Centrum.

De sociale dienst van een gemeente kan niet zeggen: het budget is op, we sluiten. Niet het aanbod bepaalt de omzet, maar de nood in de burgerij. Nu bijvoorbeeld groeit het beroep op de bijstand door de coronacrisis. Zo’n ‘open eind voorziening’ vraagt administratieve oplettendheid, zodat je niet door een uitgavenstijging wordt overvallen en aanpassingen kunt overwegen van beïnvloedbare kosten en inkomsten.

Zo niet in Brummen. Van mogelijke overschrijdingen op het sociaal domein zei de toenmalige wethouder dat de zorg voorgaat en dat er elders bezuinigd moest worden. Dit voorjaar meldde het nieuwe B &W dat het volledig verrast is door een tekort van een miljoen euro. Vooral de jeugdzorg springt eruit. De instellingen komen soms jaren te laat met hun declaraties. Een paar jaar geleden raakte de sociale dienst van buurgemeente Zutphen daardoor in grote problemen. Had Brummen daar geen les uit moeten trekken?

Volgens Willibrord Wedemeijer, oud-voorzitter van de maatschappelijke adviesraad WMO, wel. Het ontbreekt de gemeente aan deskundigheid, vindt Wedemeijer. Het (zorg) Team voor Elkaar had in een aparte stichting ondergebracht moeten worden. Haal het weg uit het gemeentelijke apparaat voordat er meer ongelukken gebeuren, is zijn dringende advies. Dat zou kunnen, maar hoe kom je aan een Ernst Kuiper in de leiding en aan de vereiste deskundigheid in een Raad van Toezicht? Misschien wordt er meer gevraagd dan Brummen kan bieden.

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: