Logo brummensnieuws.nl

Meiden van Rozet

  Columns

COLUMN - In de schitterende cultuurbibliotheek Rozet in Arnhem, zag ik vier jonge meiden achter hun laptops. In vergadering bijeen, wapperend met A-4tjes, een colaatje op tafel. In de krant had ik opgepikt: 'Tiener snapt steeds minder wat hij leest'. 15-jarigen lezen alleen nog appjes op hun smartphone.  En jullie dan, vroeg ik de meiden van Rozet. Ik zag in hen studenten van de HAN, de Hogeschool Arnhem – Nijmegen. Ouder dan 15, maar jong genoeg. Zij debatteerden over mantelzorg. Een leeropdracht. Ze leken mij slimmer dan mijn generatie op die leeftijd.

Klopt het onderzoek naar de leesachterstand van 15-jarigen, of is het een noodkreet van de boekenbranche?  Mijn broertje, die als driejarige kon klokkijken, werd als een wereldwonder de familie rondgedragen. In onze tijd zie ik peuters van drie turven hoog hun tablet begrijpen. Zij lopen voor, niet achter. Boekenwurmen zijn altijd al schaars geweest. Een werkelijk probleem is dat zo'n tweeënhalf miljoen Nederlanders niet begrijpen wat ze lezen. Zij blijven achter in hun vak, worden vermorzeld door de bureaucratie en kunnen nauwelijks rondkomen.

De NRC schreef: 'Lezen is geen hobby, maar essentieel voor goed burgerschap'. Het omgevallen B&W van Brummen dreigde in de voorjaarsnota een ton op de bibliotheek te bezuinigen. Ze zullen toch niet echt, dacht ik. Het leek mij een drukmiddel om belastingverhoging af te dwingen. De bibliotheek is behalve een ontmoetingsplek een hulpdienst voor het onderwijs. Op school moet de leesarmoede - en de verpaupering die er het gevolg van is -  bestreden worden. De nieuwe coalitie van Brummen dreint over   zonnepanelen op het dak. Over beter lezen onder het dak heb ik ze niet gehoord.

Documentairemaker Frans Bromet zei: "Gelukkig zijn er in onze extreem vercommercialiseerde samenleving eilandjes waar het rendementsdenken niet is doorgedrongen. Waar je altijd gratis welkom bent. Waar het altijd gezellig is, maar waar je je ook goed kunt afzonderen. En waar je je nooit hoeft te vervelen. De openbare bibliotheek".

Het kan zo in het bestuursakkoord van Brummen.

Muus Groot

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: