Logo brummensnieuws.nl
<p>Brummense beek. staat droog. Foto: Henk Jan De Looff</p>

Brummense beek. staat droog. Foto: Henk Jan De Looff

Droogte in waterland

REGIO -  Door extreme droogte is de waterstand in de rivieren ongewoon laag. De waterklep naar de IJssel is behoorlijk geknepen. De bodem komt in zicht, maar niet alleen in de rivieren. Ook het platteland snakt naar water, toch zie je bijna nergens een waterkanon in werking.

Waar de waternood ook erg hoog is zijn grachten, beken en sloten. Vooral de agrarische sector kampt met de droogte. Woordvoerder Marja Reijnders van Waterschap Vallei en Veluwe reageert: “Met deze hoge temperaturen heeft de verdamping in de eerste 10 - 15 cm van de oppervlakte het grootste effect op de verdroging van gewassen en natuur”. Op de vraag waarom de papierindustrie wel water mag onttrekken, maar de landbouw geen oppervlaktewater mag gebruiken om hun gewassen te redden geeft het waterschap aan: “De grondwateronttrekkingen zijn in verhouding veel minder groot en daarbij zijn die onttrekkingen vaak in diepere lagen en worden lokaal onttrokken. De invloed van de onttrekkingen is daardoor ook lokaal terwijl die van de verdamping gebiedsbreed is”.

Voor een toekomstbestendig watersysteem moet er worden gekeken naar het totale systeem. De gevolgen van klimaatverandering kunnen we alleen opvangen door de veerkracht van het natuurlijke bodem- en watersysteem te herstellen, evenals de verbinding tussen bebouwd en het omliggende landelijk gebied. De komende jaren zullen we helaas nog vaak droge beken en sloten zien.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: