Logo brummensnieuws.nl
<p><em>Folding Boxboard: deel van de kartonmachine waar de pulp met ongeveer 99% water wordt opgebracht .</em></p>

Folding Boxboard: deel van de kartonmachine waar de pulp met ongeveer 99% water wordt opgebracht .

Papierfabrieken Eerbeek verduurzamen

EERBEEK - Net als inwoners doen ook de papierfabrieken hun best om het energieverbruik terug te dringen. Gas is duur. Dit is echter niet eenvoudig met een productieproces, zoals dat van papier en karton. Brummens Nieuws sprak met twee fabrieken.

Het huidige gasverbruik van Folding Boxboard is ca 40 mln m3 per jaar. Neenah Coldenhove verbruikt nu 6 mln m3 per jaar. Het terugbrengen van waterige pulp naar droog papier of karton vraagt veel energie. Belangrijkste energievreters voor beide fabrieken zijn de met stoom verhitte droogcilinders, die het laatste deel water uit het papier of karton halen. De pulp bevat 99% water, het papier of karton nog maar 8%.

Folding Boxboard heeft een eigen warmtekrachtcentrale, die gas omzet in elektra en stoom ten behoeve van het productieproces. De droogcilinder maakt deel uit van een 180 meter lange kartonmachine. Bij Neenah Coldenhove kun je de cilinder nauwelijks omarmen met zes mensen, de omtrek is 12 meter, de hoogte is 5 meter. Er is een groot verschil in gasverbruik tussen Folding Boxboard en Neenah Coldenhove. Het produceren van het dikkere vouwkarton bij Folding Boxboard vraagt in ieder geval vele malen meer energie dan het produceren van papier en printen van textiel bij Neenah Coldenhove.

Provincie Gelderland wil het verduurzamen van alle papierfabrieken in Gelderland versnellen met een bijdrage van 25 miljoen euro. Los daarvan heeft Folding Foxboard al vóór 2020 investeringen gedaan door het vervangen van de gasturbine met stoomketel en door het terugwinnen van rookgaswarmte.

Vele verduurzamingsplannen zijn te lezen in het programma Eerbeek-Loenen 2030 en zijn gedeeld met de inwoners van Eerbeek. Het gaat dan niet alleen om het besparen van energie maar ook om het verminderen van lawaai en overlast voor de omgeving.

Overheden en netbeheerders

Verduurzamen kunnen papierfabrieken niet alleen. Naast communicatie met inwoners is er ook veel techniek, uitvoering, overleg en gunning nodig van overheden en netbeheerders. Papierfabrieken moeten immers 365 dagen per jaar en 24 uur per dag kunnen draaien op betrouwbare en stabiele energie. Een productieproces dat zoveel gas verbruikt als de papierfabrieken van Eerbeek kan niet zomaar geëlektrificeerd worden. Daarvoor is het huidige netwerk eenvoudigweg ontoereikend. Het verzwaren van het bestaande netwerk is nodig voor welke vorm van elektrificatie dan ook.

De Eerbeekse vouwkartonfabriek is bekend onder de naam Mayr Melnhof, maar heet sinds zomer 2021 Folding Boxboard Eerbeek. Het vormt samen met een Duitse vouwkarton fabriek de FOLBB groep. De Eerbeekse fabriek is al ruim 360 jaar midden in Eerbeek gevestigd. De laatste 60 jaar is het dorp Eerbeek als het ware om de fabriek heen gebouwd. Dat is een bijzondere situatie, een bijzonder huwelijk tussen wonen en werken. Bij Folding Foxboard zijn ze zich er goed van doordrongen dat goede afstemming belangrijk is.

In Eerbeek wordt jaarlijks 140.000 ton vouwkarton geproduceerd. Dit is bestemd voor bijvoorbeeld de foodsector en de farmaceutische industrie. Het Eerbeekse vouwkarton is een duurzaam alternatief voor de vele plastic verpakkingen.

In de planning

Per september 2022 start Folding Foxboard met het vervangen van de verouderde perspartij in de kartonmachine. Tegelijkertijd vindt een upgrade plaats van de infraroodbranders, die het vouwkarton drogen. Deze aanpassingen vergen een investering van ruim 20 miljoen euro en levert een energiebesparing op van ongeveer 5%.

Per 2024 wil Neenah Coldenhove een elektrische boiler operationeel hebben. De e-boiler ondersteunt de stoomketel en wordt slim ingezet, bijvoorbeeld op momenten dat elektra goedkoop is. Dit vergt een investering van 1,5 miljoen euro en levert een lagere uitstoot van CO2 op van 20%, met potentie tot meer. Neenah Coldenhove heeft hiervoor verdubbeling van de netwerkcapaciteit nodig. Er liggen nu twee kabels met beiden een capaciteit van 5 megawatt, echter één kabel is in gebruik en één kabel fungeert als backup. Voor de e-boiler moeten beide kabels in gebruik kunnen zijn.

Bij Folding Boxboard lopen diverse studies naar verdere energiebesparing, zoals het verdere gebruik van efficiëntere infrarooddrogers, circulair watergebruik en de vervanging van de pulpinstallatie.

Een extra mogelijkheid voor energiebesparing voor Neenah Coldenhove is het hergebruiken van de warmte boven de cilinderdrogers. Met het plaatsen van een ‘droogkap’ om de machine heen, kan de warmte worden opgevangen en worden opgewaardeerd naar de temperatuur om weer te kunnen drogen.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: