Logo brummensnieuws.nl

Minder optochten door eikenprocessierupsen?

REGIO – Onderzoekers van het Kenniscentrum Eikenprocessierups berekenden dat er flink minder rupsen in onze provincie in de bomen zullen rondkruipen dit jaar. Betekent minder rupsen ook minder last?

Door het zachte weer begin maart zou het aantal rupsen fors kunnen worden was de verwachting. Zo rond begin april kwamen de eitjes uit. De rupsen hebben dan nog geen brandharen. Die ontwikkelen zich later en per rups zijn dat wel 700.000 haren die jeuk en ademklachten op kunnen leveren.
Bomen beheerders hebben veel aan de datum waarop de eerste rupsen zich laten zien. Brummen pakte de bestrijding aan met nematoden, een parasitair ‘aaltje’ dat de rupsen binnendringt en van binnenuit opeet. De derde week van april zijn deze aaltjes in de bomen gespoten. Ook heeft Brummen het maaibeheer van bermen wat minder strak ingezet. Door kruidenrijke bermen kunnen natuurlijke bestrijders van de rups zoals de gaasvlieg zich beter handhaven. Verder zullen nesten in bomen in bebouwde omgeving worden weggezogen.

Toch moeten we nog rekening houden met de rups. Probeer eiken zoveel mogelijk te vermijden en pas ook goed op dat huisdieren niet in een wolk brandharen komen te lopen want ook die krijgen klachten van de brandharen. Als het flink waait kunnen de nesten makkelijk loswaaien, ga dan ook niet wandelen of fietsen waar de rupsen zijn te verwachten. Een nest processierupsen gezien, meld dat de boomeigenaar die gepaste maatregen kan treffen.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: