Logo brummensnieuws.nl

Vrouwenemancipatie bij PvdA Eerbeek-Brummen ten top

INGEZONDEN - Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft de PvdA Brummen-Eerbeek alleen vrouwen in de top-5 op de groslijst geplaatst. Een unicum in de Brummense politiek, zo lijkt het. Margo van Enck-Hulleman werd als ervaren politica tot lijsttrekker benoemd op de kieslijst van 13 personen. 

Mijns inziens zijn het vrouwen met een grote politieke interesse waarvan de kwaliteit hoog valt in te schatten. Met een sociaal-democratisch hart zitten zij vol ambitie om de burger te gaan vertegenwoordigen in onze gemeenteraad. Benoeming van een wethouder is eveneens mogelijk, gezien hun opleiding en ervaringen. Erg belangrijk is dat er in dit PvdA-team verjonging plaatsvindt. Leeftijden van 31, 47, 48 jaar en twee (iet)wat ouder, zijn zeker een goede mix voor een digitale en analoge politiek. Het analoge is vooral van belang voor ouderen die vaak op het papieren nieuws zijn georiënteerd. Regionale dag- en weekbladen zijn gevoelsmatig de voorbeelden. Senioren lezen graag het sociaal-maatschappelijke nieuws vanuit een ‘knisperende’ krant.

Dat Brummen op de PvdA-lijst stevig is vertegenwoordigd kan niet worden ontkend. Vier van de vijf vrouwelijke PvdA kandidaten komen uit onze ‘hoofdstad’ en kwalitatief zeker van niveau. De Eerbeekse vertegenwoordigster (nr. 2) is met haar opleiding en ervaring in het onderwijs een prima kandidaat om Eerbeek e.o. te vertegenwoordigen. De binding met hét Centrum van de Nederlandse Papierindustrie, met daarnaast de vele Eerbeekse neveneffecten, zijn van groot belang. Ik wens Annika Kamberg-van Klinken (3e PvdA-generatie Van Klinken!) succes in de Brummense politieke arena. Ik hoop in haar een waardig vertegenwoordigster voor het sociaal/maatschappelijke- én economisch Eerbeek te zien als bijvoorbeeld het LCE, het Burgersterrein, Camping Robertsoord en/of Folding Boxboard op de agenda staat.

Hopelijk komt er géén gemeentelijke splinterpolitiek meer met interne ruzies, nieuwe partijen en plotselinge weg- en meelopers zoals in periode 2018-2022.

Br. de Vries, Eerbeek.

Meer berichten
 


Week 20

Oplossing: ARISTOCRATIE 21 - 56 - 13 - 41 - 24 - 10 - 4 - 52 - 27 - 33 - 29 - 68

De oplossing voor week 20: