Logo brummensnieuws.nl

Nieuwjaarsrede burgemeester Alex van Hedel

De kracht van Brummen; een gezond en gelukkig 2022!

“Jaren geleden ging ik onvervaard rotsklimmen in de Belgische Ardennen. In het plaatsje Sy om precies te zijn. Tientallen meters omhoog, tegen een ogenschijnlijk gladde en steile wand. Gezekerd door een touw, een enkele aanwijzing vanaf de grond, mijn lot in handen van een ander die het touw strak hield. Maar ik moest het zelf doen. De uitdaging zag ik in de hoogste moeilijkheidsgraad. Je lichaam strak tegen de wand, je vingertoppen tastend naar grip, je voeten zoekend naar steun. Van vermoeid naar uitgeput, tot totaal verzuurde pijnlijke en trillende spieren. Opgeven is je eer te na. Nog enkele meters te gaan. Doorzetten. Bovenmenselijke krachten komen in je op. Wanneer je dan de top bereikt, word je euforisch. Je raakt in
een jubelstemming, en staat versteld van je eigen prestatie. Je bleek tot meer in staat dan je in eerste instantie dacht.

Dat verdraaide coronavirus maakt ons letterlijk en figuurlijk vermoeid. We moeten ons lot in handen leggen van deskundigen en onze democratische rechtsstaat. Opgeven is geen optie. We zetten door, ook al doet dat pijn. We volgen de aanwijzingen van burgemeesters, GGD, doctoren, verpleegkundigen, politie en toezichthouders op. Uiteindelijk moeten we het allemaal wel zelf doen. Ongetwijfeld komt het moment dat
we jubelend kunnen vaststellen dat het coronavirus ons dagelijks leven niet meer zo sterk beïnvloed als nu. Doorzetten, onze bovenmenselijke krachten aanspreken. Het woord coronavirus en alles wat daarmee verband houdt - excusez le mot - ben ook ik spuugzat. Het put ons uit. Maar toch… houdt vol!

De Franse filosoof René Descartes, zelfs in Deventer gewoond hebbende, is onder meer bekend van de methodische twijfel. Zoeken naar waarheid, door eerst te twijfelen. Alle vormen van kennis waaraan op enige manier getwijfeld kan worden, uitsluiten. Dan vind je dus enige onbetwijfelbare waarheden.
Zijn filosofie is ook vandaag de dag merkbaar.

Velen twijfelen aan de kennis op basis waarvan maatregelen genomen worden ter bestrijding van ver-spreiding van het virus en daarmee een groot aantal ziekenhuisopnamen en hoge bezetting van de IC’s.
Die twijfel is soms begrijpelijk. In een crisis, een wereldwijde pandemie, kunnen we het ons niet permitteren maandenlang verder te zoeken naar onbetwijfelbare waarheden, zoals Descartes filosofeerde. Daarvoor grijpt het virus in steeds verschillende verschijningsvormen te snel om zich heen en zien we de directe ernstige gevolgen met in potentie nog desastreuzere consequenties.

Ik ben blij dat velen zich in onze gemeente in 2021 krachtig profileerden. Binnen de beperkende maatregelen bleek toch heel veel mogelijk en pasten we ons goed aan. In de lente- en zomerperiode bloeide weer veel op. Begrip, menslievendheid, sport, cultuur, vakanties en mooie ontmoetingen. Zo mocht ik namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander acht koninklijke onderscheidingen uitreiken en spelde ik bij vier jongeren ‘de Brummense Bikkel’ op.

Niet wonderbaarlijk, want wie wil er niet in de gemeente Brummen gaan wonen! Wanneer je de berichten mag geloven, hebben zich meer mensen vanuit het westen van het land, maar ook vanuit de regio, zich in onze mooie gemeente gevestigd. Ik heet hen van harte welkom en hoop dat zij zich gelukkig en snel thuis voelen. 

In het afgelopen jaar mocht ik ook veel personen en gezinnen naturaliseren (Nederlander worden). Bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië, Duitsland, Eritrea of het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord-Ierland. De een vanwege economische redenen, de ander vanwege oorlog en vervolging. Standaard vraag ik aan hen wat zij ‘opmerkelijk’ vinden in Nederland. Veel hoor ik dat hier alles volgens agenda gepland wordt, zelfs een gewone visite. Of dat we zo ‘zuinig’ zijn met taart en gebak tijdens een verjaardagsfeest.
In veel landen staan de taarten voor het grijpen op tafel, in Nederland komt het afgepast vanuit de keuken nadat je gevraagd is welke smaak je belieft. Nog mooier vind ik hun beleving op een Nederlands toilet. Een gekraagd kleedje om de toiletpot, foto’s van geliefden of geliefde vakantiemomenten aan de wand en daaronder brandende wierookstokjes of kaarsen op een planchet, als ware het een gebedsruimte.
Ja, mooie mensen, mooie ervaringen, waren er ook in het jaar dat achter ons ligt.

Samen met raadsgriffier Diede Balduk heb ik in 2021 een cursus ‘Politiek Actief’ georganiseerd. Ruim 30 inwoners hebben daaraan deelgenomen. Voor herhaling vatbaar. Gezellig, ontspannen, interessant. De één deed mee uit algemene interesse, de ander vanwege politieke ambitie. De één jong, de ander iets minder jong. We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen dat we in een democratische rechtsstaat leven met heel veel vrijheden. Om dat voor de toekomst te waarborgen, is het van groot belang dat iedereen enige kennis van ons systeem heeft. En het is ècht boeiend en best makkelijk. Het gaat gewoon om de dingen om ons heen. En die kennis en interesse is natuurlijk ook van belang om een goede keus te kunnen maken bij lokale verkiezingen. En die komen er dit jaar weer aan. De gemeenteraadsverkiezing op 14, 15 en 16 maart!

Vier jaar lang hebben de gemeenteraad en het college hun uiterste best gedaan om afgewogen en juiste beslissingen te nemen. Natuurlijk waren er ook minder goede momenten, waarbij de onderlinge relaties even onder druk stonden. Maar dat komt in elk bedrijf, in elke vereniging of elk gezin voor. Zelfs in het kabinet of het parlement….. De rust is teruggekeerd, het belang van de gemeente staat voorop. De huidige gemeenteraad heeft mede opdracht gegeven tot een ‘bestuurskracht-onderzoek’ waarvan de resultaten en aanbevelingen recent bekend zijn geworden.

Willen wij allen onze mooie gemeente een gezond en krachtig toekomstperspectief kunnen bieden, dan is er werk aan de winkel. Voor en met iedereen! De mouwen moeten worden opgestroopt door gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, dorps- en wijkraden, ondernemers en bedrijven, inwoners, verenigingen en organisaties. In én met de regio. Misschien ogenschijnlijk een steile en gladde wand, maar in goede samenwerking en met doorzettingskracht tonen we gezamenlijk de bestuurskracht die onze mooie samenleving en gemeente verdient. Dat is de kracht van de hele gemeente Brummen. Die doet je jubelen, maakt je euforisch.”

Alex van Hedel

uw burgemeester          

Brummen, 1 januari 2022

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: