Logo brummensnieuws.nl

Andere bestuursvorm voor Sportkompas

BRUMMEN - “Met de kennis van nu hadden we destijds wellicht andere keuzes gemaakt.” Dat concludeert burgemeester Van Hedel in een brief aan de gemeenteraad, waarin hij aangeeft met de raad in gesprek te willen over de beheervorm van de Stichting Sportkompas. Donderdag stond het onderwerp op de agenda van de forumvergadering, maar de raadsleden besloten het door te schuiven naar een vergadering met de gehele gemeenteraad en het onderwerp in een bredere context te bespreken.

Sportkompas is in 2018 opgericht om sportfaciliteiten in de gemeente Brummen te beheren. Sporthal De Bhoele in Eerbeek, overdekt zwembad en sportzaal Rhienderoord in Brummen en de gymzaal aan de Kloosterstraat in Eerbeek worden via Sportkompas verhuurd. De Stichting stimuleert sport, bewegen en gezondheid in de gemeente Brummen en wil zo de leefbaarheid in alle dorpen en kernen vergroten.

Slecht gesternte

De Stichting lijkt onder een slecht gesternte geboren. Burgemeester Alex van Hedel somt zijn brief een reeks oorzaken op. “Al sinds haar oprichting begin 2018 heeft Stichting Sportkompas te maken gehad met een aantal flinke uitdagingen. Een nadelige wetswijziging op de btw, het opstappen van het voltallige bestuur, ambtelijke en bestuurlijke wisselingen bij de gemeente, langdurige uitval van de manager en COVID-19 hebben invloed gehad op het reilen en zeilen van de organisatie.

Er is een vergelijkbare begrotingssystematiek opgezet en op onderdelen bezuinigd. Ook zijn heldere afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en financiering van taken.

Donkere wolken

Maar daarmee zijn de donkere wolken boven de organisatie niet verdwenen. De gewijzigde btw-wetgeving zorgt ervoor dat in de huidige stichtingsvorm de btw niet meer aftrekbaar is en de compensatie regelingen zijn tijdelijk (tot 2023), dekken niet alle kosten en zorgen voor een enorme administratieve last. In de brief aan de gemeenteraad stelt de burgemeester: “Een beheervorm waarbij volledige btw-aftrek mogelijk is, is een heroverweging waard.”

Burgemeester Van Hedel constateert ook dat “Sportkompas niet kan terugvallen op een moederorganisatie of op een algemene reserve. Daarom is het niet realistisch om Stichting Sportkompas een risicodragende exploitatie te laten uitvoeren. Als de raad dat toch wil, dan dienen we de beheervorm te heroverwegen.”

Burgemeester: “Met deze kennis waren destijds wellicht andere keuzes gemaakt”

Meer berichten
 


Week 52

In week 52 was er geen puzzle

De oplossing voor week xx: