Logo brummensnieuws.nl

Knelpunten in Gelderse energienetwerk verwacht

REGIO - Het Gelderse energienetwerk zal naar verwachting de snel groeiende vraag naar energie niet aankunnen. Als bekend wil de provincie in 2050 energie-neutraal zijn, waardoor de vraag naar elektriciteit fors zal stijgen. Zonder maatregelen zullen snel op vele plaatsen knelpunten ontstaan, zeker op de momenten dat de vraag of het aanbod van energie (door zonnepanelen of windmolens) piekt.

Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland, Liander, Gasunie en TenneT. De onderzoeksresultaten brengen in beeld welke energie infrastructuur Gelderland in de toekomst nodig heeft.

Omdat nog niet duidelijk is hoe de energie- vraag en aanbod zich exact gaat ontwikkelen is een aantal scenario’s uitgewerkt in het onderzoek. Per scenario zijn mogelijke ontwikkelingen in de energie- vraag en aanbod verkend. Zo is er gekeken naar de regionale energie plannen, warmtevisies, plannen van diverse bedrijven, woningbouw, mobiliteit en landbouw. Aan de hand van alle informatie is bepaald wat er in 2030 en 2050 mogelijk nodig is aan energie infrastructuur. Daarna is onderzocht waar knelpunten optreden als de infrastructuur blijft zoals het nu is. Dan blijkt dat in alle scenario’s knelpunten worden verwacht. Met name doordat er meer pieken en dalen optreden in de vraag en aanbod van elektriciteit. Het verwarmen van huizen met warmtepompen, elektrisch koken of het opladen van een elektrische auto gebeurt ook op momenten dat de zon niet schijnt en het windstil is. Op andere momenten is er juist veel elektriciteit van wind en zon, maar niet op de plek waar het nodig is, of de vraag is net niet groot. Het energienetwerk raakt dan overbelast, want er moet te veel getransporteerd worden naar een andere plek.

De energie-infrastructuur uitbreiden is arbeidsintensief en kent een lange doorlooptijd. Daar ligt dus niet direct een oplossing. Uit de studie komt een aantal alternatieven naar voren: het is van groot belang om vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. Het daar opwekken waar ook de vraag is. Ook kan elektriciteit tijdelijk omgezet worden in gas (bijvoorbeeld met waterstof) en andersom. Elektrische auto’s niet allemaal tegelijk opladen en batterijen gebruiken om opgewekte energie van zonnepanelen tijdelijk op te slaan helpt ook. Ook zou voor zonne- en windenergie het reserve elektriciteitsnetwerk, dat aanwezig is voor noodgevallen, kunnen worden ingezet om het hoofdnet te ontlasten.

Meer berichten
 


Week 52

In week 52 was er geen puzzle

De oplossing voor week xx: