Logo brummensnieuws.nl

Provincie onderzoekt of zwarte wiek vogels beschermt

REGIO - Provincie Gelderland gaat onderzoeken of het zwart verven van één wiek van een windmolen het aantal vogelslachtoffers kan verminderen. Uit Noors onderzoek zou blijken dat het verven van een wiek in een contrasterende kleur de molens meer zichtbaar maakt voor vogels, waardoor ze minder snel in botsing komen met de snel draaiende wieken. Vanwege deze positieve resultaten start in provincie Groningen een Nederlands onderzoek. Provincie Gelderland helpt daar met andere overheden en private partijen aan mee.

Het onderzoek is van belang in Gelderland. Uit een eerdere biologische verkenning van onder meer provincie en Regio Cleantech blijkt de wespendief, een kleine, beschermde roofvogel, haar belangrijkste broedgebied op de Veluwe te hebben. Windmolens vormen een gevaar voor de vogel. Om die reden zijn nieuwe windmolens op de Veluwe in ieder geval tot 2030 niet mogelijk. Voor een randgebied tot acht kilometer om de Veluwe heen is sprake is van wettelijke beperkingen voor de plaatsing van windmolens. Bijvoorbeeld zouden molens stopgezet moeten worden, op het momenten dat wespendieven erg actief zijn. Wat ten koste gaat van de opbrengst. Dat betekent onder meer dat in Brummen nauwelijks locaties voor windmolens overblijven.

Het probleem van vogelsterfte door de molens is niet denkbeeldig. Onderzoekers van de universiteit van Wageningen ontdekten de populatiegrootte van vogels zeer gevoelig kan zijn voor een kleine toename van de sterfte door bijvoorbeeld molens. Ze concludeerden dat één procent extra sterfte resulteerde in een afname van 2 tot 24 procent van het populatieniveau van de verschillende vogelsoorten na 10 jaar. Misschien bieden de zwarte wieken een soelaas.

Uit de experimenten blijkt dat door het zwart verven van één wiek, vogels de ze scherper kunnen zien. Dit komt door de manier waarop vogels de bewegende wieken van een windturbine zien. Als de wieken snel genoeg draaien worden de drie afzonderlijke wieken voor de vogels één wazige schijf. Vogels zien dat als een veilig gebied om doorheen te vliegen. Door één wiek zwart te verven wordt dat patroon onderbroken en de afzonderlijke wieken beter zichtbaar. Verven leidde in Noorwegen tot wel 70 procent minder vogelaanvaringen.

Omdat in Nederland andere vogelsoorten voorkomen dan in Noorwegen, het landschap heel anders is en in Nederland de nachtelijke vogeltrek op rotorhoogte een belangrijke rol in de vogelsterfte is nader onderzoek nodig. Dat wordt uitgevoerd in de Eemshaven in Groningen en loopt naar verwachting tot eind 2024.

Meer berichten
 


Week 52

In week 52 was er geen puzzle

De oplossing voor week xx: