Logo brummensnieuws.nl
Forumvoorzitter Berend Klok en raadsgriffier Diede Balduk weer eens in een ‘live’ vergadering.
Forumvoorzitter Berend Klok en raadsgriffier Diede Balduk weer eens in een ‘live’ vergadering.

Gemeenteraad vergadert voor het eerst weer fysiek

GEMEENTE BRUMMEN - De Brummense gemeenteraad heeft donderdagavond voor het eerst weer in levenden lijve vergaderd. De fractieleden en steunfractieleden die deelnamen aan de forumvergadering “Begroting” ontmoetten elkaar als vanouds  in de raadszaal. Sinds corona het samenkomen van groepen nagenoeg onmogelijk maakte, vergaderde de raad via beeldscherm. Een door velen weinig op prijs gesteld communicatiemiddel omdat het volgen van de vergadering via een beeldscherm, opgedeeld in tientallen ’hoofdjes’, als vermoeiend en saai werd ervaren.  Het ontbrak aan de dynamiek van een regulier debat en er was bijvoorbeeld geen mogelijkheid om even informatie tijdens een pauze of schorsing uit te wisselen.

Overigens hebben de vergadering vooralsnog plaats zonder publiek. Maximaal 30 mensen mogen maximaal tegelijk in de raadszaal zijn. Met de raadsleden (19), het college (5), de griffier (1) en doorgaans nog wat ambtenaren is dat aantal snel bereikt. Mogelijk wordt ook ruimte gemaakt voor de pers. Wanneer wel weer publiek welkom is, blijft vooralsnog onduidelijk. 

Het belangrijkste onderdeel van de forumvergadering was de zogeheten programmabegroting 2022-20125, waarover de fracties vragen ter verduidelijking konden stellen. Eerder meldde deze krant al dat die begroting er gunstig uitziet. Brummen krijgt haar financiële huishouding namelijk een jaar eerder op orde dan verwacht. Het is gelukt om met ingang van 2022 een structureel sluitende meerjarenbegroting te hebben. Op 28 oktober heeft de besluitvormende raadsvergadering over de begroting plaats.

Meer berichten
 


Week 39

In week 39 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: