Logo brummensnieuws.nl

Het Brummens Mannenkoor zingt weer

BRUMMEN - De repetities van het Brummens Mannenkoor werden vanwege de coronamaatregelen maanden stop gezet. De mannen bleven via mailcontacten en samenkomen op de boekenmarkten echter wel met elkaar in contact. Maar het is toch verheugend dat de zang weer opgepakt kon worden.

Zo is op 10 augustus jl. de eerste repetitie in de repetitieruimte van Plein Vijf gehouden uiteraard met in achtneming van de nodige coronamaatregelen zoals vragen naar gezondheidsaspecten bij binnenkomst, ontsmetten van de handen en het in stand houden van anderhalve meter afstand. Het vergde enige organisatie maar werkte voortreffelijk. Overigens zijn de mannen inmiddels gevaccineerd.

In de repetitie van vijf kwartier werden onder leiding van dirigent Henriette Hansma en met begeleiding van de vaste pianist Gerard Geurts enkele bekende niet al te lastige nummers gezongen hetgeen redelijk goed uit de verf kwam. Uiteraard waren bij sommige leden de stembanden door de lange afwezigheid nog niet optimaal. Het was even wennen vooral omdat de onderlinge afstand tussen de leden anderhalve meter was, daardoor was men wat meer op zichzelf aangewezen. De ervaring was dat uitgezien kan worden naar een volgende repetities. Het is echter wel zo dat publieke optredens voorlopig beperkt zullen zijn. De planning is om op 26 september a.s. een tweetal korte optredens in Brummen te verzorgen. Tevens staat het Kerstconcert met Vox en Voxtunes op 16 december gepland.

Mochten mannen .willen kennismaken met het BMK. Iedere dinsdagavond wordt er gerepeteerd in Plein Vijf te Brummen. Aanvang 19.45 uur. Men kan gerust binnen lopen en is van harte welkom om de sfeer te proeven. Voor verdere info: www.brummensmannenkoor.nl

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: