Logo brummensnieuws.nl

Natuurlijk water

REGIO - Het klimaat verandert, nu en hier.Extreme regenval zoals nu in de stroomgebieden van Maas en Rijn is een gevolg van warmere lucht die meer vocht vasthoudt en het verschijnsel dat regenbuien zich trager verplaatsen, waardoor er lokaal meer water valt. Zware aanhoudende regen zal als gevolg van de opwarming van de aarde naar verwachting vaker voorkomen op het Europese vasteland. 

De wateroverlast in Zuid-Limburg en Midden-Europa heeft volgens het KNMI te maken met een hardnekkig lagedruk-gebied, dat vanaf maandag voor veel regenval zorgde. Het lagedrukgebied kon nergens heen, doordat boven Zuid-Scandinavië vooral op hoogte een blokkerende gordel van
hoge druk ligt. Ook de lucht die rond het lagedrukgebied tolt, is al sinds een week boven Centraal-Europa aanwezig. Deze lucht
wordt telkens weer voorzien van nieuw vocht door ver-damping boven de natte bodems in Centraal-Europa, waarna het vocht weer in de vorm van neerslag in onder andere Zuid-Limburg gedumpt wordt. De bodems in het midden van Europa waren al nat doordat de eerste helft van juli regenachtig verliep.

Dat het klimaat al fors is veranderd, is eens te meer duidelijk geworden. We zullen dus niet alleen alles op alles moeten zetten om verdere klimaatverandering te beperken. We zullen ons ook moeten aanpassen aan de klimaatverandering. Niet alleen aan extremere wateroverlast, maar zeker ook aan extremere hitte en droogte. Nog veel meer, dan de waterschappen tot dusverre hebben gedaan.Tot dusverre kreeg Water Natuurlijk niet altijd bijval van andere partijen als we aandrongen op tijdig investeren, om hogere kosten in de toekomst te vermijden. Veel partijen inde waterschappen hielden vooral de vinger op de knip. Het niet laten stijgen van de waterschapslasten leek het hoogste doel. Daarbij was er onvoldoende oog voor mogelijke extra kosten bij nalatigheid. Dat blijkt nu een onverstandige keuze.Onze voorouders hebben de waterschappen opgericht om gezamenlijk zorg te dragen voor het waterbeheer en onze veiligheid. Laten we daarom snel de noodzakelijke maatregelen nemen die geen verder uitstel dulden.

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: