Logo brummensnieuws.nl

Coronacompensatie voor Rhienderoord en buurthuizen

BRUMMEN - Kunst- en culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen, en ook zwembad Rhienderoord krijgen van de gemeente wat financiële ondersteuning. Dat vanwege de inkomstenderving die deze instellingen hebben opgelopen door corona. Het zwembad krijgt een huurkorting van 102.000 euro, de overige instellingen krijgen samen bijna een ton.

Om te inventariseren of er sprake is van aantoonbare financiële schade als gevolg van de coronapandemie heeft de gemeente aan 45 organisaties in de kunst- en cultuursector en aan buurt- en dorpshuizen een enquête toegestuurd. Uit de (28 ingevulde) enquêtes bleek dat alle organisaties beperkingen hebben ondervonden door de coronacrisis zoals geen uitvoering kunnen geven aan repetities, optredens of concerten. Het merendeel instellingen nam overigens zelf maatregelen om inkomstenverlies op te kunnen vangen of te verminderen. Maar vier organisaties gaven aan dat het voortbestaan onder druk is komen te staan. Negen organisaties gaven aan “per saldo” geen financiële schade te hebben opgelopen als gevolg van de coronamaatregelen. Voor de overige organisaties was de aantoonbare financiële schade uiteenlopend van een paar honderd euro tot enkele duizenden euro’s. De schade bestaat voornamelijk uit inkomstenverlies uit huur- en kantineopbrengsten en inkomstenverlies uit gemiste entreegelden voor activiteiten en door opzeggen van lidmaatschappen.

De dorpshuizen moeten een deel van de subsidie (20.000 euro bijgedragen door de provincie) besteden aan het treffen van toekomstbestendige maatregelen aan hun accommodatie als het creëren van een extra ruimte, het verbeteren van de ventilatie of het aanpassen van de entree voor een betere toegankelijkheid van mindervaliden.

Ook zwembad Rhienderoord kon door corona de normale bedrijfsvoering niet realiseren. Het bezoek viel grotendeels weg, daarmee ook de horeca-inkomsten. Daarom wil het college met terugwerkende kracht voor het jaar 2020 een huurkorting geven van 101.768 euro aan Stichting Sportkompas, de beheerder van Rhienderoord

De gemeente kan het geld zelf weer terugvragen via een specifieke uitkering van het Rijk die is bedoeld ter compensatie van het exploitatietekort van een zwembad (of een ijsbaan). Brummen heeft overigens twee zwembaden. Maar buitenzwembad Coldenhove komt niet in aanmerking voor enige compensatie via deze Rijksregeling. Het is een voorwaarde dat een zwembad een doorlopende gemeentelijke bijdrage ontvangt in de exploitatie. Maar dat krijgt Coldenhoven niet. Het bad draait volledig op vrijwilligers, donateurs en sponsors.

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: