Logo brummensnieuws.nl
<p>Alleen restafval nog zelf wegbrengen. Foto: Circulus Berkel</p>

Alleen restafval nog zelf wegbrengen. Foto: Circulus Berkel

Voorlopig geen ‘omgekeerd inzamelen’ in Brummen

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen gaat voorlopig niet over tot het zogeheten ‘omgekeerd inzamelen’ van afval. Dat staat in een ambtelijke notitie als voorbereiding op een nieuw gemeentelijk grondstoffenbeleidsplan.

Omgekeerd inzamelen wil zeggen dat de inwoners zoveel mogelijk worden gefaciliteerd om herbruikbaar afval als blik, plastic, papier en GFT thuis scheiden. Dat wordt vervolgens ook door Circulus Berkel aan huis opgehaald. Het restafval daarentegen moet naar ondergrondse verzamelpunten worden gebracht. Voor het storten daarvan moet ook betaald worden.

Het systeem, waarmee al in diverse plaatsen in Nederland wordt gewerkt, heeft als voordeel dat de hoeveelheid aangeboden restafval afneemt. Dat komt enerzijds omdat het mensen gemakkelijk wordt gemaakt thuis herbruikbaar afval te scheiden. Anderzijds is er een stimulans om zoveel mogelijk te scheiden omdat voor het storten van restafval betaald moet worden.

Op zich zijn de inzamelresultaten van afval- en reststoffen voor de gemeente Brummen niet slecht. In 2020 werd 117 kg restafval en 293 kg grondstoffen per inwoner ingezameld. Een scheidingspercentage van 71 procent. Dat is beter dan het landelijk gemiddelde en conform verwachting voor een gemeente met een Diftar-systeem (de vervuiler betaalt). Maar het komt nog bij lange na niet in de buurt van de gemeentelijke doelstelling die al in 2013 is vastgesteld: maximaal 10 kilo restafval per inwoner in het jaar 2030.

Met voortzetting van het huidige beleid wat betreft de inzameling zal de hoeveelheid restafval niet veel meer afnemen. Met omgekeerd inzamelen zal dat wel bereikt kunnen worden. Maar volgens de ambtelijke notitie zijn Brummenaren daar nog niet rijp voor. In december vorig jaar had een inwonerraadpleging plaats over de afvalinzameling. Op de vraag of inwoners de gemiddelde 2 kilo restafval per persoon per week zouden willen wegbrengen naar een inzamelpunt antwoordde 65 procent ‘nee’. Om verschillende redenen. De meest genoemde waren: ik ben fysiek niet in staat om afval naar een inzamelpunt te brengen, het opslaan van het afval is onhygiënisch en gaat stinken, het wegbrengen is te veel gedoe, ik heb hier geen tijd voor, ik heb geen vervoer en 2 kg restafval per week wegbrengen is niet realistisch.

Voorgesteld wordt nu door de ambtenaren om de weg van de geleidelijkheid te bewandelen. Door eerst maatregelen te nemen waardoor de afvalscheiding voor de inwoner nog gemakkelijker wordt ontstaat er naar verwachting steeds meer draagvlak. Veel en gerichte communicatie in combinatie met maatwerkoplossingen maken de weg vrij voor verdere stappen richting omgekeerd inzamelen.

Meer berichten
 


Week 15

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: