Politieke partijen naarstig op zoek naar actieve leden
Logo brummensnieuws.nl

Politieke partijen naarstig op zoek naar actieve leden

BRUMMEN - De diverse politieke partijen in Brummen zijn naarstig op zoek naar leden die zich actief willen inzetten ten bate van het lokale openbare bestuur. Het wordt steeds moeilijker geschikte kandidaten te vinden. Terwijl de verkiezingen van 2022 alweer rap naderbij komen. Dit voorjaar start de gemeente Brummen de cursus Politiek Actief waarmee inwoners de gelegenheid krijgen om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek.

Het is het landelijke beeld: vooral de grote middenpartijen PvdA, CDA en VVD verloren de afgelopen twintig jaar vele tienduizenden van hun leden. Het beeld vertaalt zich ook op lokaal niveau.

Berend Klok, fractievoorzitter van de PvdA: “Het is inderdaad moeilijk nieuwe mensen te vinden. Zeker onder jongeren. Kijk ook maar naar de samenstelling van de raad. Het aantal jongere mensen is klein. Natuurlijk probeer je ze wel te benaderen. Bijvoorbeeld door jongeren die al maatschappelijk actief zijn de polsen. Maar nee, dat levert niet meteen een sloot kandidaten op.”
Peter-Paul Steinweg herkent het beeld, maar is iets positiever: “We hebben inmiddels een groepje jongeren om ons verzameld. Die hebben zichzelf aangemeld of zijn door ons geworven. Daarmee starten we binnenkort ook met bijeenkomsten, waarin we de voor de VVD belangrijke punten bespreken. Het is fijn dat er straks ook weer mensen zijn om het stokje over te nemen.”

Ook GroenLinks probeert leden te mobiliseren die een actieve rol binnen de fractie willen spelen. Raadslid Hennie Beelen: “We zouden 19 januari een bijeenkomst houden om geïnteresseerden te vertellen wat het raadswerk inhoudt en waar we als partij voor staan in Brummen. Die gaat vanwege corona niet door. Dus benaderen we ze nu een voor een telefonisch. In hoop natuurlijk dat er mensen zijn die enthousiast worden voor het raadswerk.”

Dity Zuidwijk-van Lenthe, fractievoorzitter van het CDA. “Natuurlijk hebben wij geen tientallen mensen die ineens actief willen worden. Kijk, we hebben echt wel leden die af en een toe een klusje voor de partij willen doen. Maar ja, raadslid zijn, gaat verder en kost tijd. We hebben als CDA ook een klankborgroep gevormd met een groep burgers, waarmee over Brummense kwesties praten. Dat gaat heel goed en geeft hoop voor de toekomst. Tja, en we zijn nog altijd goed in staat om straks met een prima kandidatenlijst te komen voor de verkiezingen.”

Wie geïnteresseerd is in de gemeentelijke cursus ‘Politiek Actief’ kan zich daarvoor aanmelden via het speciale e-mailadres politiekactief@brummen.nl. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: