Logo brummensnieuws.nl

Melkveehouders zwaar getroffen door OZB

TONDEN - Brummense melkveehouders worden financieel zwaar getroffen door de verhoging van de gemeentelijke onroerendzaakbelasting. Dat zegt de Tondese melkveehouder Pieter Brouwer, bestuurslid van LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe. Dat was dit jaar al zo, maar met een eventuele nieuwe verhoging wordt deze belastingdruk wel heel hoog.

Brouwer: “Melkveehouders hebben kapitaalintensieve bedrijven. De waarde van hun stallen, machineloodsen en dergelijke hebben al snel een waarde van tussen de 500.000 en 1,5 miljoen euro. Wat betreft de OZB betaal je voor wat een ‘niet woning’ heet zowel als eigenaar en gebruiker een bepaald tarief. Dat is samen ongeveer vier keer zoveel als wat je betaalt voor een eigen woning. De verhoging van de OZB van dit jaar betekende in mijn geval dat ik 800 euro meer kwijt was. Ik heb een aantal collega’s gevraagd en toen bleek dat afhankelijk van de bedrijfsgrootte 1000 extra geen uitzondering is. Een bedrijf was zelfs 2.000 euro meer kwijt. Als de raad dit jaar besluit om weer met een aanzienlijke verhoging te komen van de tarieven, dan drukt die belasting wel heel zwaar op ons inkomen. En het gaat voornamelijk om gezinsbedrijven, waarvan de inkomens toch al niet riant zijn. Maar zelfs al zou het tarief niet omhooggaan, dan blijven we dus vele honderden euro’s meer betalen dan ten opzichte van 2019. Het is een raar dat een leraar, timmerman of ambtenaar maar 70 of 100 euro extra betaalt en wij een veelvoud daarvan.” Brouwer zegt dat hij in 2019 2200 euro OZB betaalde; in 2020 al 2935. Een stijging met 32 procent. Hij denkt dat veel eigenaren van bedrijfsopstallen de extra last voelen.

Hij sprak in bij de forumvergadering vorige week over de meerjarenbegroting. Er was veel begrip voor zijn standpunt. CDA en VVD vroegen wethouder Ine van Burgsteden om opheldering. Groenlinks bij monde van Hennie Beelen of het niet mogelijk zou zijn om de veehouders die extra belasting zelf te laten investeren in energiebesparende maatregelen.
Ine van Burgsteden zie dat dat laatste niet voor de hand ligt: “De OZB zetten we voor allerlei beleid in. Om het specifiek te gaan investeren voor een groep ligt niet voor de hand.” Ze wees er verder op dat de inkomsten van de OZB belangrijk zijn voor de gemeente. “Tenslotte zijn we het allen met elkaar eens dat we onze financiële basis op orde willen krijgen.” Ze zei toe de raadsleden informatie te doen toekomen over de wijze van OZB-berekening voor specifieke groepen.

Meer berichten
 


Week 43

STAATSBESTELDe oplossing voor week 43: